Розділи економіки

Планування продуктивності тварин

Продуктивність худоби і птиці є головним якісним показником розвитку тваринництва. Її визначають за кількістю продукції бажаної якості, одержаної за певний проміжок часу з розрахунку на одну голову худоби і птиці. До основних показників продуктивності, що їх встановлюють у планах сільськогосподарських підприємств, належать: у скотарстві - надій на середньорічну корову за рік (кг), середньодобовий приріст живої маси молодняку на вирощуванні і відгодівлі (г); у свинарстві - середньодобовий приріст свиней (г); у птахівництві - кількість яєць на середньорічну курку-несучку (шт.) та середньодобовий приріст (г). Так, надій на фуражну корову повинен бути не нижче 5500 кг, середньодобовий приріст молодняку ВРХ - 700 г., свиней - 400 г. За допомогою даних таблиці 2.1 розглянемо проектну і фактичну продуктивність тварин.

Таблиця 2. 1.1

Показники

Звіт

В середньому за три роки

На кращій фермі господарства

У передовому господарстві району

Проект на 2015 р.

2009

2010

2011

середньорічний удій на одну фуражну корову, кг

2286,8

2609,8

3109,4

2668,72

7000

Настриг вовни на вівцю, наявну на кінець року, кг

-

-

-

-

-

Вихід яєць на 1 курку

-

-

-

-

-

Середньодобовий приріст, г

-

свиней

417,46

480,68

471,15

456,43

400

Проаналізувавши дані можна зробити висновок, що у 2011 році порівняно з базовим підвищились надої на одну фуражну корову на 822,54 кг, за рахунок покращення стада та більш збалансованого способу утримання корів. В свою чергу середньодобовий приріст свиней також зріс на 88 г./ добу і становив 504,9 г/ добу. Такі високі показники підприємство досягло за рахунок відгодівлі молодняку полтавської м’ясної породи та покращеного способу відгодівлі.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Соціально-економічні наслідки інфляції
Фінансова система є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на заб ...

Оцінювання політичних ризиків у системі управління суспільним розвитком глобалізації
Характерною ознакою суспільних процесів сучасності є збільшення масштабів впливу ризиків на фінансово-економічні процеси, зокрема, на сферу відповідальності держави - державний сектор економіки. За таких умов державне управління, під вплив ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.