Розділи економіки

Сучасний стан господарства

СВК «Залузький» знаходиться в селі Залужжя Теплицького району Вінницької області. Створений в 2000 році шляхом перетворення КПС «Залузьке» на СВК «Залузький». Заснований на приватній власності і здійснює свою виробничо-господарську діяльність на повному госпрозрахунку у відповідності із діючим законодавством, статутом СВК Залузький». СВК має розрахунковий та інші рахунки, самостійний баланс, наділений основними та оборотними фондами.

За довіреністю СВК може бути позивачем і відповідачем в арбітражі чи суді, може набувати майнові та немайнові права. Має печатку і штампи зі своїм найменуванням.

СВК «Залузький» знаходиться в зоні помірно-континентального клімату, середня температура січня: -6°С, середня температура липня: +19°С річна кількість опадів: 520-590 мм, з них 80% випадають в теплий період.

Відстань від даного СВК до обласного центру становить - залізницею: 147 км, автошляхами 133 км.

Тривалість вегетаційного періоду близько 220 днів. Весняні дні характеризуються короткотривалими приморозками, які можуть бути аж до травня місяця, а осінні приморозки можна чекати з кінця вересня. Переважаючий напрям вітру північно - східний.

Отже, дане підприємство розташоване в зоні, де кліматичні умови цілком придатні і сприятливі для вирощування сільськогосподарських культур і отримання високих стійких врожаїв.

Основними завданнями діяльності є посів, вирощування і збирання сільськогосподарських культур, а також розведення великої рогатої худоби та свиней.

Відношення СВК з юридичними і фізичними особами у всіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі договорів. «Залузький» здійснює виробничу діяльність по принципах повного розрахунку й самофінансування і несе відповідальність за:

результатами сільськогосподарської діяльності;

виконання взятих на себе зобов’язань по договорах;

виконання зобов’язань перед трудовим колективом.

Відкриває розрахункові та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення розрахункових, кредитних і касових операцій за місцем реєстрації СВК.

Відношення СВК з юридичними і фізичними особами у всіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі договорів. СВК «Залузький» здійснює виробничу діяльність по принципах повного розрахунку й самофінансування і несе відповідальність за:

результатами сільськогосподарської діяльності;

виконання взятих на себе зобов’язань по договорах;

виконання зобов’язань перед трудовим колективом.

Відкриває розрахункові та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення розрахункових, кредитних і касових операцій за місцем реєстрації СВК.

СВК «Залузький» реалізує свою продукцію, послуги по цінах і тарифах, які встановлюються самостійно чи на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, за державними цінами і тарифами.

Матеріально-технічне забезпечення виробничої діяльності СВК здійснює самостійно через систему прямих угод (контрактів) чи через товарні біржі та інші посередницькі організації.

Майно СВК є загальнодержавною власністю закріпленою за ним на правах повного господарського ведення і складається з основних фондів й оборотних коштів, які створюють його статутний фонд, а також інших цінностей, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

Сільськогосподарські угіддя, ферми, автотранспортні гаражі загального користування, закріплені за СВК, знаходяться на балансі і відображаються окремо.

Джерелами формування майна СВК «Залузький» є:

) грошові кошти, направлені на обробку сільськогосподарських угідь, посів та збирання зернових культур, буряків, соняшнику;

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Севмолокозавод за основними критеріями
В умовaх ринкових відносин головною лaнкою всієї економіки виступaє підприємство, оскільки сaме нa цьому рівні створюються необхідні для суспільствa життєві блaгa. Стійке фінaнсове положення промислового підприємствa, діючого в умов ...

Стратегія розвитку України в умовах глобалізації
Сьогодні економічний розвиток жодної країни не можна розглядати поза контекстом процесу глобалізації. Глобалізація впливає на розвиток світових ідеологій, інтенсивну боротьбу за встановлення світового порядку, стрибкоподібне зростання кіль ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.