Розділи економіки

Визначення середнього розміру заділів

З метою контролю обсягу незавершеного виробництва на підприємстві розраховується величина заділу, що повинна бути мінімальною, а її збільшення призводить до потреби в додаткових оборотних засобах.

Під незавершеним виробництвом розуміють продукцію, виробництво якої в підрозділах підприємства ще не завершені, яка знаходиться на різних стадіях виробничого процесу та підлягає подальшій обробці на даному підприємстві. Незавершене виробництво в натуральному виразі називається заділом. Цикловий заділ - це кількість деталей (складальних одиниць або виробів), що одночасно перебувають у виробництві на виробничих ділянках цехів, якщо створені нормативи періодичності запуску-випуску виробів.

У серійному виробництві нормативний розмір циклового заділу (Zj) j-ї деталі на ділянці визначається за формулою:

потоковий непотоковий технічний цикл

(1.19)

Визначаємо розмір циклового заділу деталі А:

Визначаємо розмір циклового заділу деталі Б:

Визначаємо розмір циклового заділу деталі В:

Після визначення техніко-економічних параметрів дільниці №1 можна зробити загальний висновок про основні результати, що отримані при розрахунку.

Обсяг всіх трьох партій деталей є рівним, що свідчить про ефективну організацію виробництва продукції.

Відхилення розміру місячної програми випуску від запланованого є мінімальним при тому, що обсяг запланової місячної програми випуску продукції може відхиляться від обсягу фактичного випуску через те, що вона не є кратною кількості запланованих партій випуску.

Допустиме відхилення фактичної величини від норми 5 - 10%.

В нашому випадку відхилення менше допустимого значення, що свідчить про ефективну організацію виробництва та відмінне планування, отже програма виробництва є оптимальною.

В даних групах верстатів Кз.об.і £ 0,8, тобто потрібно розширити номенклатуру деталей на даних дільницях.

Взагалі виробництво на дільниці №1 організовано найбільш вдало.

Подібні статті по економіці

Інтегральна ефективність діяльності підприємства
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Комплексний аналіз діяльності вагонного депо
Залізничний транспорт - є складним багатогалузевим господарством з широкою розгалуженою інфраструктурою. В організації та забезпеченні єдиного технологічного процесу залізничних перевезень безпосередньо приймають участь залізниці, дире ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.