Розділи економіки

Автоматизація обліку праці та її оплати в тваринництві

Сучасний світ не стоїть на місці одним із шляхів удосконалення обліку є автоматизація. Для автоматизації використовують безліч програм, однією з них є : “1С:Бухгалтерія” вона є найбільш розповсюдженою й універсальною програмою для ведення бухгалтерського обліку на сучасних підприємствах. Вона відрізняється зручністю в роботі й повною настроєністю для всіх систем бухгалтерського обліку.

Програма „1С: Бухгалтерія” дозволяє виконувати реєстрацію облікової інформації кількома способами:

введення проводок вручну;

використання механізму типових операцій;

введення документів з наступним формуванням проводок.

Облік розрахунків з оплати праці - досить складне завдання, що включає нарахування сум заробітної плати. Розрахунок утримань і відрахувань до соціальних фондів, визначення заборгованості підприємства перед співробітниками. Крім того, необхідно розподілити суми нарахованої заробітної плати на витрати підприємства за статтями та елементами витрат, а також оформляти ряд друкованих форм установленого зразка.

Облік розрахунків щодо заробітної плати ведеться в 1С: Бухгалтерії на пасивному субрахунку 661. Аналітика по ньому ведеться в розрізі двох субконто: Співробітник та Місяць нарахування зарплати. Перше субконто містить значення з однойменного довідника, а друге субконто являє собою значення типу Дата. Програма 1с: Бухгалтерія містить дані нарахування зарплати для всіх співробітників в довіднику Співробітники. (Додаток Н)

Довідник призначений для зберігання інформації про працівників організації. Інформацію з цього довідника використовують для виписування первинних документів і ведення аналітичного обліку на бухгалтерських рахунках 372,373 та 66.

У нижній частині вікна перегляду довідника Співробітники, а також на закладках діалогового довідника розміщена кнопка Історія. За її допомогою можна переглянути історію змін для кожного співробітника. (Додаток С)

Вікно перегляду реквізитів кожного співробітника має такі закладки:

Додаток А

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1.

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на будівництві, придбанні основних засобів

15

661

2.

Нарахована заробітна плата працівникам галузі тваринництва.

232

661

3.

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на будівництві літніх таборів для тварин

39

661

4.

Нарахована заробітна плата загальновиробничому персоналу

91

661

5.

Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу

92

661

6.

Нарахована заробітна плата продавцям, торговим агентам

93

661

7.

Нарахована заробітна плата працівникам, які зайняті на виконанні робіт з ліквідації основних засобів

976

661

8.

Нарахована заробітна плата загальновиробничим працівникам галузі тваринництва

912

661

9.

Нарахована допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

652

663

10.

Нарахована заробітна плата за час відпустки

15,23,39, 91,92,93

661

11.

Утримано із заробітної плати працівників: - внески до Пенсійного фонду - податок з доходів фізичних осіб

661 661

651 641

12.

Виплачена допомога по тимчасовій непрацездатності

663

301

13.

Виплачені депоновані суми заробітної плати,допомоги з тимчасової непрацездатності

662

301

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Інфляція та антиінфляційні заходи
Економічну теорію традиційно ділять на дві частини: макроекономіку та мікроекономіку. Ці терміни походять з грецької мови: “макро” означає велике, а “мікро” – мале. Макроекономіка виявляє властивості економіки як єдиного цілого, ек ...

Монополія ринкова влада, соціально-економічні наслідки
Економічний розвиток будь-якої країни пов'язаний з виникненням, існуванням і трансформацією монополій. Оскільки будь-яка монополія є загрозливою з погляду виникнення застійних явищ у суспільно-економічному житті, то у більшості країн с ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.