Розділи економіки

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці ведеться в Журналі-ордері №5-Б с.-г.

Журнал-ордер відкривається на місяць. В Журналі-ордері №5-Б с.-г, відображають нараховану заробітну плату та пов’язані з нею суми відрахувань на соціальні заходи та забезпечення майбутніх витрат. Крім того в Журналі-ордері ф. №5-Б с.-г, виділено окремий розділ для відображення дебетових оборотів за рахунками 47, 65, 66. Підставою для відображення дебетових оборотів є Розрахунково-платіжна відомість або Книга обліку розрахунків з оплати праці.

Розподіл оплати праці та відрахувань на соціальні заходи за об’єктами обліку відображається у “Зведеній відомості нарахування та розподілі оплати праці та відрахування від неї за об’єктами обліку ” ф. №5.1 с.-г. Ця відомість складається на підставі первинних документів з обліку праці, накопичувальних відомостей, журналів обліку витрат. У ній відображають кількість відпрацьованих людино-годин, суму нарахованої оплати праці та відрахування від неї на соціальні заходи. Відомість є підставою для записів у Звіти про витрати, Відомість аналітичного обліку(ф. №5.4 с.-г) за рахунком 65 “Розрахунки за страхуванням” і складання журналу-ордеру ф. №5-Б с.-г.

Для контролю за використанням фонду оплати праці і станом розрахунків з оплати праці з робітниками і службовцями складається Зведена відомість за розрахунками з робітниками і службовцями ф. №5.3. с.-г. Ця відомість складається на підставі показників розрахунково-платіжних відомостей за звітний місяць або Книги розрахунків з оплати праці.

У відомості узагальнюються дані загалом по підприємству: про суму нарахованої оплати праці, суми оплати праці, виданої готівкою в поточному місяці, про розміри депонованої оплати праці, а також суми утримань по їх видам. За даними цієї відомості виписується чек на одержання грошей з поточного рахунку банку, а також для одержання даних для перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб, утриманого із заробітної плати та інших утримань. За цією самою відомістю складають довідники про використання фонду оплати праці. Підсумок нарахованої оплати праці за відомістю ф. №5.3 с.-г. звіряють з показниками Журналу-ордеру ф. №5.3 с.-г. Суми виплат і утримань з оплати праці звіряють з журналами ордерами №1 с.-г, 3А с.-г, 3Г с.-г.

На рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівників” ведеться узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам,які належать як до облікового,так і до не облікового складу підприємства.

Субрахунки до рахунка 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”:

· 661 “Розрахунки за заробітною платою”

· 662 “Розрахунки з депонентами”

· 663 “Розрахунки за іншими виплатами”

За кредитом рахунка 66 відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші належні до нарахування працівникам виплати, за дебетом - виплата основної та додаткової заробітної плати,премії, допомоги по тимчасовій непрацездатності,тощо; вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати (погашення заборгованості перед працівниками за іншими виплатами); утримання податку з доходів фізичних осіб, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, платежів за виконавчими документами та інші утримання з виплат працівникам

Заборгованість підприємства з виплат працівникам у разі одержання підприємством готівки для виплати через касу підприємства та неотримання її працівниками в установлений строк відображається за дебетом субрахунків 661 “Розрахунки за заробітною платою” 663 “Розрахунки за іншими виплатами” та кредитом субрахунку 662 “Розрахунки з депонентами”

На субрахунку 663 “Розрахунки за іншими виплатами” ведеться облік розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці,зокрема допомога з часткового безробіття,допомога з тимчасової непрацездатності.

Аналітичний облік розрахунків ведеться за кожним працівником, видами виплат і утримань.

Подібні статті по економіці

Теоретичні підходи щодо регіонального розвитку сфери туризму як складової економіки регіону
Актуальність теми. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери для багатьох країн є на сьогодні однією з головних задач. Україна, яка розташована в центрі Європи на перехресті транспортних шляхів, і яка має для поступального розвитку своєї ...

Рентабельність підприємства
В дипломній роботі висвітлюється рентабельність підприємства – котра невід'ємно залежить від прибутку. Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством від основної діяльності є дуже важливим показником. Однак він не може характеризувати рівен ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.