Розділи економіки

Розрахунок трудомісткості конструкторської підготовки виробництва

У підрозділі «Розрахунок трудомісткості конструкторської підготовки виробництва» визначається трудомісткість розробки конструкторських документів. Для розрахунку трудомісткості розробки пакету КД, треба прийняти до уваги наступне: технічне завдання - 10 % трудомісткості технічного проекту; технічна пропозиція - 30% трудомісткості технічного проекту; ескізний проект - 50 % трудомісткості технічного проекту; технічний проект - трудомісткість задана; робочий проект - 80% трудомісткості технічного проекту; випробування дослідного зразка та коригування конструкторської документації - по 10% трудомісткості технічного проекту.

Таблиця 2.1 - Розрахунок трудомісткості розробки пакету КД

Найменування конструкторської документації

Трудомісткість, н-год

Технічне завдання

155

Технічна пропозиція

465

Ескізний проект

775

Технічний проект

1550

Робочий проект

1240

Випробування дослідного зразка

155

Коригування конструкторської документації

155

Загальна трудомісткість пакету КД (Ткпв)

4495

Тривалість розробки комплекту КД у робочих днях визначається з метою планування завантаження виконавців та розраховується по формулі:

(дні) (1.8)

Тр.д =

У календарних днях:

(дні) (1.9)

Тривалість у місяцях складає:

(місяці) (1.10)

міс.

де ∑ti - сумарна трудомісткість по видах робіт у годинах,

,4 - середня кількість робочих днів у місяці,

- тривалість робочого дня.

Розподіл робіт і розрахунок завантаження виконавців рекомендується представити у формі, яка наведена у таблиці 2.

Подібні статті по економіці

Роздержавлення та приватизація
Державне управління процесами приватизації Одним з елементів економічної політики і однією з найваж­ливіших функцій держави у період переходу до ринку є зміна еко­номічної структури - створення структури змішаної економіки. Структура змішан ...

Комплексний студентський заклад ресторанного господарства на Лісовому масиві м. Києва
В останній час роль і місце ресторанного господарства в задоволені матеріальних і духовних благ населення постійно зростає. Широко розвинута галузь ПРГ забезпечує населення напівфабрикатами, готовою до вживання їжею, створюючи відпові ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.