Розділи економіки

Розрахунок собівартості деталі

Розраховуємо транспортно - заготівельні витрати:

(2.19)

де Вм-вартість матеріалів з відрахуванням відходів- транспорті вимоги, % [5]

Тр = 189 0,05 = 9,45 грн

Основна заробітна плата:

(2.20)

де R - сумарний розцінок на деталь, грн.- приміняти 25%

ЗПосн = 35 0,25 = 8,75 грн

Додаткова заробітна плата:

(2.21)

де n - приймаємо 10%

ЗПдод = 8,75 0,1 = 0,875 грн

Відрахування на соціальні страхування виробничих робітників:

(2.22)

де n - приймаємо 8%

Остр = (0,875 + 8,75) 0,08 = 0,77 грн

Розраховуємо витрати на утримання та експлуатацію обладнання

(2.23)

де п - витрати на утримання та експлуатацію обладнання [110%]

ВУЕО =8,75 × 1,1 = 9,625 грн.

Розраховуємо цехові витрати:

Цв = (2.24)

де п - цехові вимоги [80%]

Цв = (8,75 + 9,625) × 0,8 = 14,7 грн.

Всі розрахунки зводимо до таблиці 2.13

Таблиця 2.13 Калькуляція цехової собівартості

Статті калькуляції

Витрати

На 1 деталь,грн

На річний випуск, грн

Основні матеріали за відрахування відходів

189

2261,2

Транспортно - заготівельні витрати

9,45

113,4

Основна заробітна плата виробничих робітників

8,75

105

Додаткова заробітна плата

0,875

10,5

Соціальні страхування

0,77

9,24

Утримання та експлуатація обладнання

9,625

115,5

Цехові витрати

14,7

176,4

Собівартість

233,17

2798,04

Зведена таблиця техніко - економічних дільниць

Таблиця 2.14 - Техніко - економічні показники дільниці

Найменування показників

Одиниці виміру

Величина показника

1

Річна програма

шт.

48000

2

Річний випуск продукції з урахуванням дозавантаження

н/год

9150

3

Кількість одиниць обладнання

7

4

Потужність верстато - парку

кВт

58,6

5

Середній відсоток завантаження обладнання

%

60-80

6

Загальна площа дільниці

м160,25

7

Чисельність основних робітників

чол

14

8

Чисельність допоміжних робітників

чол

5

9

Керівників, МОП і спеціалістів, інших

чол

4

10

Річний фонд заробітної плати

грн

343477.07

11

Середньомісячні заробітна плата

грн

1389,2

12

Собівартість на річний випуск

грн

2798,04

13

Відсоток цехових витрат

%

80

14

Відсоток витрат на утримання та експлуатацію обладнання

%

110

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Інфляція та антиінфляційні заходи
Економічну теорію традиційно ділять на дві частини: макроекономіку та мікроекономіку. Ці терміни походять з грецької мови: “макро” означає велике, а “мікро” – мале. Макроекономіка виявляє властивості економіки як єдиного цілого, ек ...

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Севмолокозавод за основними критеріями
В умовaх ринкових відносин головною лaнкою всієї економіки виступaє підприємство, оскільки сaме нa цьому рівні створюються необхідні для суспільствa життєві блaгa. Стійке фінaнсове положення промислового підприємствa, діючого в умов ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.