Розділи економіки

Розрахунок собівартості деталі

Розраховуємо транспортно - заготівельні витрати:

(2.19)

де Вм-вартість матеріалів з відрахуванням відходів- транспорті вимоги, % [5]

Тр = 189 0,05 = 9,45 грн

Основна заробітна плата:

(2.20)

де R - сумарний розцінок на деталь, грн.- приміняти 25%

ЗПосн = 35 0,25 = 8,75 грн

Додаткова заробітна плата:

(2.21)

де n - приймаємо 10%

ЗПдод = 8,75 0,1 = 0,875 грн

Відрахування на соціальні страхування виробничих робітників:

(2.22)

де n - приймаємо 8%

Остр = (0,875 + 8,75) 0,08 = 0,77 грн

Розраховуємо витрати на утримання та експлуатацію обладнання

(2.23)

де п - витрати на утримання та експлуатацію обладнання [110%]

ВУЕО =8,75 × 1,1 = 9,625 грн.

Розраховуємо цехові витрати:

Цв = (2.24)

де п - цехові вимоги [80%]

Цв = (8,75 + 9,625) × 0,8 = 14,7 грн.

Всі розрахунки зводимо до таблиці 2.13

Таблиця 2.13 Калькуляція цехової собівартості

Статті калькуляції

Витрати

На 1 деталь,грн

На річний випуск, грн

Основні матеріали за відрахування відходів

189

2261,2

Транспортно - заготівельні витрати

9,45

113,4

Основна заробітна плата виробничих робітників

8,75

105

Додаткова заробітна плата

0,875

10,5

Соціальні страхування

0,77

9,24

Утримання та експлуатація обладнання

9,625

115,5

Цехові витрати

14,7

176,4

Собівартість

233,17

2798,04

Зведена таблиця техніко - економічних дільниць

Таблиця 2.14 - Техніко - економічні показники дільниці

Найменування показників

Одиниці виміру

Величина показника

1

Річна програма

шт.

48000

2

Річний випуск продукції з урахуванням дозавантаження

н/год

9150

3

Кількість одиниць обладнання

7

4

Потужність верстато - парку

кВт

58,6

5

Середній відсоток завантаження обладнання

%

60-80

6

Загальна площа дільниці

м160,25

7

Чисельність основних робітників

чол

14

8

Чисельність допоміжних робітників

чол

5

9

Керівників, МОП і спеціалістів, інших

чол

4

10

Річний фонд заробітної плати

грн

343477.07

11

Середньомісячні заробітна плата

грн

1389,2

12

Собівартість на річний випуск

грн

2798,04

13

Відсоток цехових витрат

%

80

14

Відсоток витрат на утримання та експлуатацію обладнання

%

110

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Продуктивність праці на підприємстві
Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту ч ...

Нормування праці в сільському господарстві
Нормування - найважливіший елемент наукової організації праці, що дозволяє правильно вирішувати питання розподілу і кооперації праці, розстановки робочої сили, організації та обслуговування робочих місць. Науково обгрунтовані норми спр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.