Розділи економіки

Розрахунок площі дільниці

Виробнича площа розраховується з погляду кількості робочих місць та площ, зайнятих проїздами та проходами:

Sq = Sвир + Sдоп (2.11)

де Sвир - виробнича площа, м²

Sдоп - допоміжна площа, м²

Sвир = ∑(S1 + S2) Cпр (2.12)

де S1 - питома площа на одиницю обладнання, м²

S2 - питома площа на проїзди та проходи, м² [6]

Спр - кількість обладнання, яке прийнято, од [7]

Sдоп = Ś1+ Ś2+ Ś3+ Ś4 (2.13)

Де Ś1 - площа складальної дільниці, м² [15% від Sвир]

Ś2 - площа під інструментально - роздаткову кладову, м² [0,65 м² на один верстат]

Ś3 - площа контрольного пункту, м² [6]

Ś4 - площа побутово - контрольних приміщень, м² [1,22 м² на одного робітника]

Sвир1 = (3,73 + 7) 1 = 18,1вир2 = (3.083 + 7) 1 = 16,24вир3 = (2,353 + 7) 2 = 28,1вир4 = (1,863 + 7) 1 = 12,6вир5 = (1,563 + 7) 1 = 11,7вир6 = ( 43 + 7) 1 = 19заг.вир = Sвир1 + Sвир2 + Sвир3 + Sвир4 + Sвир5 + Sвир6

заг.вир = 18,1 + 16,24 + 28,1 + 12,6 + 12,6 + 11,7 + 19 =105,74 м²

Sдоп = 105,74 0,15 + 0,65 7 + 6 + 1,22 23 = 54,51 м2=105,74+54,51=160,25 м2

.5 Розрахунок фонду оплати праці

Найбільш важливим елементом потенціалу підприємства є його персонал або кадри.

Залежність заробітної плати від виконаного обсягу роботи створює умови для підвищення продуктивності праці, матеріально зацікавлює працівників у результатах як індивідуальної, так і колективної праці.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно - ділових якостей працівника, результатів його праці й господарської діяльності підприємства.

Витрати на оплату праці складаються з:

- Фонду основної заробітної плати;

- Фонду додаткової заробітної плати;

Інших заохочувальних та компенсаційних витрат.

Планування заробітної плати включає планування фонду заробітної плати і середньої заробітної плати. Плановий фонд заробітної плати - вся сума коштів, відпрацьований час, а також суми виплат і доплат, які передбачені державними законодавчими актами та діючими преміальними системами у запланованому періоді. НА машинобудівному підприємстві планування заробітної плати включає визначення розміру фонду та середньої заробітної плати виробничого і невиробничого персоналу в цілому і за окремими категоріями працівників, а також фонд заробітної плати не облікового складу.

Вихідними даними для визначення розміру планового фонду заробітної плати персоналу є: виробнича програма, трудомісткість продукції, чисельність працівників за категоріями, професіями і кваліфікацією, тарифна система, штатний розпис працівників, службовців, законодавча база України про оплату праці.

.5.1 Розрахунок фонду оплати праці основних робітників.зміна - 8.00 - 16.30зміна - 16.30 - 22.00

Тому нічний час 3 години.

ФОП = N R + Тст Тд (2.14)

де R- сумарний розцінок на деталь, грн.;

Тст - середня тарифна ставка, грн.;

Тд - загальна кількість годин дозавантаження обладнання, год

(2.15)

Всі розрахунки зведемо до таблиці 2.8

Таблиця 2.8 - Фонд оплати праці основних робітників

Професія

Розряд робочих

Тарифна ставка

Норма часу Тшт.к, хв

Підрядний розцінок,грн

Токар

3

3,6

1,985

0,12

Токар

3

3,6

0,758

0,045

Токар

3

3,6

6,13

0,36

Токар

4

3,95

2,84

0.19

Фрезерувальник

3

3,6

3,38

0.23

Фрезерувальник

4

3,95

2,88

0.19

Разом

-

3,71

17,97

1.13

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Соціально-економічні наслідки інфляції
Фінансова система є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на заб ...

Теоретичні засади методики аналізу фінансових інвестицій
Відомо, що основна мета діяльності кожного підприємства полягає у отриманні найбільшого прибутку. В процесі інвестиційної діяльності підприємство повинно так спланувати свою діяльність, щоб при найменшій сумі вкладень отримати найбільш ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.