Розділи економіки

Розрахунок чисельності робітників дільниці

Чисельність працюючих на дільниці визначається за групами та категоріями:

Основні (виробничі) робітники, допоміжні робітники, керівники, службовці, МОП, інші.

.3.1 Розрахунок чисельності основних робітників

Ведеться за кожною професією, за кожним кваліфікаційним розрядом окремо, виходячи з трудомісткості робіт за рік з урахуванням дозавантаження:

(2.7)

де Q - трудомісткість річної програми з урахуванням дозавантаження, н/годф.роб - ефективний річний фонд часу одного робітника,год

Кв.н - коефіцієнт виконання норм, [Квн = 1,05]

(2.8)

де Др. - кількість робочих днів у році, дні [241]

Т зм - тривалість зміни, год [8]

β - витрати робочого часу,% [8]

Трудомісткість річної програми з урахуванням дозавантаження розраховується за формулою 2.9

= Т пз + Тд (2.9)

де Тпз - трудомісткість за заданою програмою, год

Тд - кількість годин дозавантаження, год= 1461 + 1588 = 3049= 2683 + 366 = 3049= 1194 + 4903 = 6097= 777 +2272 = 3049= 345 + 2704 = 3049=745 + 2034 = 3049

Середній розряд робітника визначаємо за формулою 2.10

(2.10)

де Чr- чисельність робітників відповідного розряду, чол.- відповідний розряд

∑Ч - загальна кількість робітників ,чол.

Всі розрахунки зводимо в таблицю 2.5

Таблиця 2.5 - Розрахунок чисельності основних робітників

Професія

Розряд робочих

Кількість робітників

Середній розряд

Тарифна ставка

Середня тарифна ставка, грн

Токар

3

2

3,4

3,6

3,71

Токар

3

2

3,6

Токар

3

4

3,6

Токар

4

2

3,95

Фрезерувальник

3

2

3,6

Фрезерувальник

4

2

3,95

Разом

-

14

-

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Проект покращення роботи підприємства
У проектному аналізі під проектом розуміється одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення чітко визначеної мети при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні протягом заданого періоду часу. ...

Рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України
Курсова робота описує сучасний рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України. Вважаємо, що саме ця тема є одна з найбільш актуальною в наш час. Тому що, по-перше, рівень розвитку цієї галузі є одним з показників ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.