Розділи економіки

Розрахунок дозавантаження обладнання

У зв’язку з недостатнім завантаження обладнання проводимо його дозавантаження. Кількість годин дозавантаження розраховуємо за формулою 2.5:

Тд = Feф × Сп × Кз × Тпз (2.5)

де Кз - коефіцієнт завантаження

Тп.з - трудомісткість за заданою програмою, год

(2.6)

Всі розрахунки зводимо до таблиці 2.3

Таблиця 2.3 - Дозавантаження обладнання

№ операції

Найменування операції

С пр

Feф н/год

Кз

Розподіл норми годин

Т пз, год

К-сть годин дозав. обл.

005

Токарна з ЧПК

1

3586

0,85

3049

1588

1461

010

Токарна

1

3586

0,85

3049

366

2683

015

Вертикально - свердлильна

2

3586

0,85

6097

4903

1194

020

Вертикально - свердлильна з ЧПК

1

3586

0,85

3049

2272

2713

025

Горизонтально - фрезерна з ЧПК

1

3586

0,85

3047

2704

345

030

Вертикально - фрезерна з ЧПК

1

3586

0,85

3049

2304

745

-

Разом

7

3586

0,85

30489

14137

9150

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Підприємство та підприємництво
  Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Підприємництво як одна з конкретних фор ...

Місце України в глобалізаційних процесах
Глобалізація як історичне явище і феномен, а також як об'єктивна закономірність розвитку людства привертає все більшу увагу дослідників як у країнах Заходу, так і в країнах Сходу. В наш час формується нова галузь науки — глобалістика, яка ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.