Розділи економіки

Розрахунок дозавантаження обладнання

У зв’язку з недостатнім завантаження обладнання проводимо його дозавантаження. Кількість годин дозавантаження розраховуємо за формулою 2.5:

Тд = Feф × Сп × Кз × Тпз (2.5)

де Кз - коефіцієнт завантаження

Тп.з - трудомісткість за заданою програмою, год

(2.6)

Всі розрахунки зводимо до таблиці 2.3

Таблиця 2.3 - Дозавантаження обладнання

№ операції

Найменування операції

С пр

Feф н/год

Кз

Розподіл норми годин

Т пз, год

К-сть годин дозав. обл.

005

Токарна з ЧПК

1

3586

0,85

3049

1588

1461

010

Токарна

1

3586

0,85

3049

366

2683

015

Вертикально - свердлильна

2

3586

0,85

6097

4903

1194

020

Вертикально - свердлильна з ЧПК

1

3586

0,85

3049

2272

2713

025

Горизонтально - фрезерна з ЧПК

1

3586

0,85

3047

2704

345

030

Вертикально - фрезерна з ЧПК

1

3586

0,85

3049

2304

745

-

Разом

7

3586

0,85

30489

14137

9150

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Критика постіндустріального суспільства
Актуальність вибраної теми полягає в тому, що сучасна теорія постіндустріального суспільства має певні визначні характеристики, не всі з яких є позитивними в контексті подальших перспектив її розвитку. Огляд деяких критичних думок дозв ...

Підвищення продуктивності праці персоналу на прикладі ТзОВ Хлібодар
Необхідність прийняття господарського рішення зумовлена існуванням проблем - складних теоретичних питань чи практичних ситуацій, що характеризуються розривом між тим, що є та що повинно бути. Поняття «технологія прийняття рішень» вимаг ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.