Розділи економіки

Розрахунок кількості обладнання та коефіцієнту його завантаження

- визначення потрібної кількості обладнання;

- уточнення виробництва;

визначення коефіцієнту завантаження обладнання.

Уточнення виду виробництва проводиться у курсовому проекті з «Технології машинобудування».

Для багатосерійного виробництва потрібна кількість обладнання визначається шляхом розрахунку виконаного на підставі даних технічної частини та даних механічного цеху.

Таблиця 2.1. Технологічний маршрут деталі «Хрестовина»

№ операції

Найменування операції

Вид обладнання

Норма часу, шт.к.э хв.

Розряд робіт

005

Токарна з ЧПК

16К20Т1.02

1,985

3

010

Токарна

16К20

0,758

3

015

Вертикально - свердлильна

2Р125

6,13

3

020

Вертикально - свердлильна з ЧПК

2Р125Ф2-1

2,84

4

025

Горизонтально - фрезерна з ЧПК

6Р81

3,38

3

030

Вертикально - фрезерна з ЧПК

6М13ВС4

2,88

4

Коефіцієнт завантаження устаткування - характеризує ступінь використання дійсного фонду часу обладнання при заданому обсязі виробництва,тобто цей коефіцієнт значною мірою залежить від обсягу виробництва.

Кiлькiсть обладнання розраховується за формулою 2.1

(2.1)

де N - рiчна програма випуску деталей, шт.еф- норма часу на виготовлення однiєї деталi, хв.

Теф - ефективний фонд часу одного верстату, н/год.

Кв.н.- коефiцiєнт виконання норм, [ Кв.н = 1,05]

(2.2)

де ДР - кiлькiсть робочих днiв у роцi, днi;

Тзм - тривалiсть змiни, год. [8];

Кзм - коефiцiєнт змiнностi [2];- вiдсоток ремонтних робiт, % [7];

Коефiцiєнт завантаження обладнання розраховується за формулою 2.3:

(2.3)

де Ср - розрахункова кiлькiсть обладнання, од.;

Спр - прийнята кiлькiсть обладнання, од.

Середнiй коефiцiєнт завантаження по дiльницi розраховується за

формулою 2.4:

(2.4)

Всі розрахунки зведемо в таблицю 2.2

Таблиця 2.2 - Кількість обладнання та його завантаження

№ операції

Найменування операції

Вид обладнання

Норма часу Тшт.к, хв

Кіл - ть верстатів

Коеф. Заванта - ження, %

Ср

Спр

005

Токарна з ЧПК

16К20Т1.02

1,985

0,4

1

40

010

Токарна

16К20

0,758

0,16

1

16

015

Вертикально - свердлильна

2Р125

6,13

1,25

2

62,5

020

Вертикально - свердлильна з ЧПК

2Р125Ф2-1

2,84

0,57

1

57

025

Горизонтально - фрезерна з ЧПК

6Р81

3,38

0,69

1

69

030

Вертикально - фрезерна з ЧПК

6М13ВС4

2,88

0,59

1

59

-

Разом

-

17,97

3,66

7

64,8

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Стратегія економічної безпеки України
Вважаючи об´єктом стратегії соціально-економічну систему в цілому, а суб´єктом - державу як виразника інтересів суспільства, фундаментальним критерієм ефективності державної стратегії можна визнати національну безпеку, яка с ...

Національні форми залучення економіки до глобальних економічних процесів
В даній роботі розглянуте поняття глобалізації та глобальних економічних процесів, їх сутність та формування протягом 20 сторіччя. Важливо приділити увагу категоріально-понятійним значенням: що таке глобалізація. Глобалізація економічних процесів ро ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.