Розділи економіки

Інституціональний зміст та форми прояву владних відносин

Поняття влади було і залишається базовим як для всіх соціальних наук у цілому, так і для економічної теорії та практики. Для В. Ойкена першим завданням національної економії є відкриття конкретних фактів, які обґрунтовують економічну владу, та дослідження реального впливу економічної влади, а Д. Гелбрейт узагалі вважає цю проблему величезною чорною діркою ортодоксальної економічної теорії.

Під час розгляду інституціонального змісту владних відносин особливого значення набуває аналіз сфери та форм вияву власне економічної влади. Методологічні розробки інституціоналізму останнім часом широко використовуються в дослідженні проблеми влади в економіці, формуванні економічної теорії влади.

Економічний підхід до визначення влади і владних відносин акцентує увагу на наступному:

* економічна влада - спосіб досягти блага в майбутньому;

* економічна влада - можливість розподілу цінностей;

* економічна влада - наділена тільки міновою вартістю, вона - символ вартості й у цьому сенсі особливий товар;

* економічну владу можна розуміти як інструмент знаходження цінностей.

Розгляд різних аспектів у характеристиці економічної влади дозволяє визначити її як специфічні відносини між економічними інститутами та організаціями, а також соціальними групами та окремими особами, чия діяльність пов'язана з економікою й у межах якої суб’єкт економічної влади генерує навколо себе владний простір, а решта інститутів і груп вимушені більшою або меншою мірою додержуватись волі та інтересів названого суб'єкта, поступаючись інколи власними інтересами і цілями

Сукупність владних відносин між агентами в господарській системі створює свого роду "владне поле" (матрицю влади), а також систему обмежень, у рамках якої учасники економічного процесу здійснюють свій вибір.

Подібні статті по економіці

Особливості господарської діяльності СТОВ Ольгопіль
Підприємство - це самостійний суб’єкт господарювання, який має права юридичної особи і здійснює свою діяльність (виробничу, комерційну, науково-дослідну) з метою одержання прибутку. Таке визначення підприємства є узагальненим. Проте с ...

Роль власності у соціально-економічних процесах
Україна як суверенна держава почала самостійно формувати власну економічну політику з часу проголошення своєї незалежності. Визначення основних напрямів цієї політики базується на принципах демократії, свободи підприємництва і відкритості ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.