Розділи економіки

Інституціональний зміст та форми прояву владних відносин

Поняття влади було і залишається базовим як для всіх соціальних наук у цілому, так і для економічної теорії та практики. Для В. Ойкена першим завданням національної економії є відкриття конкретних фактів, які обґрунтовують економічну владу, та дослідження реального впливу економічної влади, а Д. Гелбрейт узагалі вважає цю проблему величезною чорною діркою ортодоксальної економічної теорії.

Під час розгляду інституціонального змісту владних відносин особливого значення набуває аналіз сфери та форм вияву власне економічної влади. Методологічні розробки інституціоналізму останнім часом широко використовуються в дослідженні проблеми влади в економіці, формуванні економічної теорії влади.

Економічний підхід до визначення влади і владних відносин акцентує увагу на наступному:

* економічна влада - спосіб досягти блага в майбутньому;

* економічна влада - можливість розподілу цінностей;

* економічна влада - наділена тільки міновою вартістю, вона - символ вартості й у цьому сенсі особливий товар;

* економічну владу можна розуміти як інструмент знаходження цінностей.

Розгляд різних аспектів у характеристиці економічної влади дозволяє визначити її як специфічні відносини між економічними інститутами та організаціями, а також соціальними групами та окремими особами, чия діяльність пов'язана з економікою й у межах якої суб’єкт економічної влади генерує навколо себе владний простір, а решта інститутів і груп вимушені більшою або меншою мірою додержуватись волі та інтересів названого суб'єкта, поступаючись інколи власними інтересами і цілями

Сукупність владних відносин між агентами в господарській системі створює свого роду "владне поле" (матрицю влади), а також систему обмежень, у рамках якої учасники економічного процесу здійснюють свій вибір.

Подібні статті по економіці

Обгрунтування основних показників виробничо-економічної діяльності підприємств
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб'єкт, що займається виробничою діяльністю і має господарську самостійність. Підприємство об'єднує ресурси для виробництва економічних благ ...

Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві
економічна продуктивність праця Вихід України з економічної кризи і вирішення стратегічних завдань щодо розвитку національної економіки, можливі за умови значного підвищення ефективності всієї сукупної праці суспільства. Від цього залеж ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.