Розділи економіки

Пропозиції щодо подолання безробіття

В економічній теорії використовується два показники, що можуть показати об'єктивну картину економічної нестабільності на ринку праці. Це рівень безробіття і середня його тривалість.

Для того щоб забезпечити народне господарство трудовими ресурсами, необхідно подбати про їх раціональне використання, тобто про значне підвищення продуктивності праці, про правильний розподіл працюючих між сферами і галузями народного господарства.

Сьогоднішня інформація про масштаби безробіття, яка надається Держкомстатом, занижує справжній рівень безробіття приблизно в 5 разів, що створює додаткову тривогу і без того нестабільної економіки України. За останні роки щорічно вивільнялося з різних галузей народного господарства близько 200-273 тис. чоловік. Причому майже половина з них працювали у різних галузях промисловості. З інших галузей економіки значне вивільнення відбувається на транспорті і зв'язку, у торгівлі і громадському харчуванні, будівництві, науці і науковому обслуговуванні та в освіті. [4,с.83]

Важливе також питання сільського безробіття на Україні. Дуже висока напруженість на сільському ринку праці, тому вільних робочих місць тут практично немає. В основному сільське безробіття спостерігається в регіонах з високим природним приростом. Отже, розвиток безробіття в Україні на сучасному етапі істотно відрізняється від загальносвітових закономірностей. При різкому скороченні обсягів виробництва (більш ніж у 2 рази рівень безробіття з обліком незареєстрованних безробітних не перевищує 10%. При цьому рівень безробіття в сільській місцевості вище, ніж у міських поселеннях. У причинах безробіття існує значна регіональна диференціація. Значними виявилися і соціальні причини (високий природний приріст, міграційний відтік), і економічні (різкий спад виробництва в одних галузях, незначний - в інші). Однією з глибинних причин росту безробіття стає диференціація населення за доходами. Елітні шари населення, на користь яких перерозподіляється сьогодні національний дохід, не можуть сформувати могутнього попиту на предмети масового споживання вітчизняного виробництва, що сприяє його стагнації і, як наслідок, безробіттю. Однак не слід переоцінювати значення безробіття як самостійного економічного фактора. Воно досить умовна - особливо стосовно демографічних процесів, у рамках і за допомогою яких формується зайнятість населення. Сьогодні демографічні процеси в Україні проходять дуже песимістично. З усіх прогнозів у соціально-економічній сфері демографічні є самими точними в силу того, що демографія як наука успішно просунулася, використовуючи відпрацьовані методики і повну інформацію. Це приводить до необоротних вимірів у професійному складі трудових ресурсів: людям у зрілому віці сутужніше перемінити кваліфікацію, - словом, знижується мобільність трудових ресурсів. Уже сьогодні в ряді територій Центральної і Західної України частка обличчя літнього віку більше 30-40% і має тенденцію до зростання.

Методи боротьби з безробіттям визначає концепція, котрою керує уряд конкретної країни. Щоб знизити рівень безробіття в Україні потрібно проводити такі заходи :

надання роботодавцям коштів на перекваліфікацію співробітників;

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Напрями удосконалення управління збутовими запасами продукції підприємства переробної галузі
господарський збутовий запас продукція Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління підприємством, вимагає нових підходів до визначення ефективності його діяльності. Однією із складових загальної ефективності підприємства ...

Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.