Розділи економіки

Склад та структура населення

Для характеристики соціально-економічного розвитку країни надзвичайно важливе значення має кількість населення, його розміщення. Ці питання вивчає демографія - наука про населення.

За даними останнього перепису станом на 1.01.2010 року кількість населення в Україні становила 45,634 мільйонів осіб. За цим показником Україна посідає 5 місце в Європі ( після Німеччини, Великої Британії, Франції, та Італії) та 29 місце на планеті . Проте наша країна поступається багатьом європейським державам за темпами приросту населення. [13,с.5]

Розрізняють природний і механічний приріст. Природний приріст населення - різниця між кількістю людей, які народились (народжуваністю), і тими, що померли (смертністю), на 1000 жителів. Механічний приріст - це збільшення або зменшення кількості населення за рахунок міграції (переміщення).

Темпи відтворення населення в Україні завжди були невисокими. А ситуація останніх років є просто катастрофічною. На 2011 р. Коефіцієнт народжуваності становив 10,9 на 1000 осіб, а смертності - 14,5. Таким чином природний приріст становив - 3,6. Тому демографічна політика (система заходів, що спрямовані на регуляцію чисельності населення) уряду спрямована на збільшення народжуваності (виплати за народження дитини, пільги для молодих сімей). [13,с.16]

Механічний приріст населення пов’язаний з міграцією. Розрізняють внутрішню, зовнішню та маятникову міграції. При внутрішній міграції населення не залишає територію власної країни, при зовнішній - має місце перетин державного кордону (імміграція, еміграція). Маятникова міграція пов’язана з сезонними чи добовими роботами. Тобто виїзд відбувається на певний термін, в який найлегше отримати робоче місце на конкретній території.

Механічний приріст визначається різницею між імміграцією та еміграцією, розрахований на 1000 осіб.

Імміграція - це в’їзд іноземців на територію країни для проживання (постійного або тимчасового). Еміграція - це виїзд громадян країни за її межі, що пов’язано з економічними (в пошуках роботи), політичними (втеча від утисків зі сторони влади - біженці), релігійними (виїзд за межі країни, для якої характерні релігійні утиски) та іншими чинниками.

Сальдо міграції - різниця між імміграцією та еміграцією. Для України в даний момент характерне від’ємне сальдо міграції. Це пов’язано з тим, що хвиля повернення емігрантів до незалежної України завершилась, і разом з тим українці почали активно залишати межі нашої країни (переважно з економічних мотивів). [12, с.8]

Таким чином кількість населення України безупинно зменшується. Особливо зменшується кількість сільського населення. Це призводить до обезлюднення сіл.

Отже, з демографічної точки зору, в Україні є ряд проблем, вирішення яких покладено на владу держави.

Зміни в динаміці загальної чисельності населення визначаються змінами у розміщенні міського і сільського населення. Розміщення міського і сільського населення має істотний вплив на раціональне розміщення та оптимальний розвиток продуктивних сил.

Якщо на початку століття в Україні переважало сільське населення - близько 82% всього населення, то нині майже 68% її населення мешкає в міській місцевості. Аналіз статистичних даних свідчить, що міське населення протягом значного історичного періоду мало стійку тенденцію до зростання. Оскільки основною економічною базою господарського розвитку сільської місцевості є сільськогосподарське виробництво, то в залежності від специфіки цього виробництва в певних природних і соціально-економічних умовах здійснювалося відтворення загальної чисельності населення і особливо його працездатної частини, а також розміщення по території певних населених пунктів. [9,с.318]

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Промисловість, рівень розвитку в Україні
Промисловість - найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення, зайнятого в народному господарстві. Досить багато науковців та економістів досліджують сучасн ...

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
Сучасний стан світового сільського господарства з огляду на стрімкий розвиток суспільства, підвищення рівня технологій, продуктивності праці, а також різкого демографічного росту в світі вимагає детального дослідження. Світовий перероз ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.