Розділи економіки

Методологічні основи вибору пріоритетів науково-технологічного розвитку та механізми їх підтримки

Сучасний стан економіки України та її стратегічні орієнтири на найближчу перспективу зумовили необхідність якнайшвидшого прискорення науково-технічного розвитку. Це одна з форм реалізації суспільного інтересу, який можна визначити як перетворення України у наукоємну, високотехнологічну і конкурентоспроможну країну. Проблемність ситуації тут полягає, з одного боку, у масштабності самого завдання, в оцінці його впливу на економіку і міжнародний статус країни, а з іншого - у недостатній розробленості теоретичних питань з вибору пріоритетів, які б дали змогу в умовах обмежених ресурсів транзитивної економіки зосередитися на більш раціональних і дієвих заходах реалізації науково-технологічної політики.

Поведінкою людини завжди керували інтереси. Це той мотиваційний фактор, який на відміну від чинників біологічного виживання, що діють на рівні підсвідомості, формує усвідомлену життєву поведінку особистості, будь-то пересічний громадянин, бізнесмен чи політик. Ієрархія інтересів відтворювалася разом з ієрархією суспільства, від інтересів поодиноких її членів до корпоративних інтересів професійних, бізнесових, політичних груп (об’єднань) і суспільства в цілому за формулою «особистість - держава - суспільство».

Багатогранний характер інтересів формується разом із розвитком людини і суспільства, набуваючи нових рис залежно від національних особливостей, освітянського і культурного рівня населення, історичних традицій, економічного стану суспільства та його політичного забарвлення. Це базовий набір цінностей, досягнення і володіння якими гарантує людині ефект задоволення, а відповідно до інтересів держави - визначає її можливості щодо економічного розвитку, обороноздатності, підтримання соціальних нормативів та конкурентного позиціювання в світовому середовищі.

Хоча інтерес, як мотиваційний фактор, діє постійно, формуючи соціально-економічну поведінку людини і суспільства, реалізація інтересів відбувається у дискретній формі, через досягнення відповідних цілей, отримання бажаних цінностей, розв’язання проблемних ситуацій. Така дискретність пов’язана із багатогранністю інтересів та обмеженими можливостями щодо їх задоволення у кожному конкретному випадку.

Окремі особистості і суспільство в цілому постійно стикаються з ситуацією, коли доводиться робити вибір - які інтереси потребують задоволення в першу чергу і яким діям доцільно віддати перевагу. Виникнення невідповідності між необхідністю і можливістю у досягненні цілій і забезпеченні інтересів майже завжди має проблемний характер, примушуючи людей і суспільство в цілому шукати найбільш раціональний шлях їх розв’язання.

Приступаючи до вирішення проблеми, необхідно насамперед мати чітке уявлення про неї - більш конкретні і якісні ознаки та більш точні характеристики [1, 9]. І вже залежно від цього ставити цілі, які необхідно буде досягти в процесі вирішення проблеми, проводити її ранжування, конкретизуючи засоби досягнення. Серед останніх - надання пріоритетного розвитку окремим сферам, галузям, об’єктам, вдосконалення існуючих та розробка нових організаційних форм і способів, широкий арсенал економічних важелів й інструментів тощо.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Місце та роль ринкової конкуренції у суспільному виробництві
Необхідною умовою ефективного функціонування механізму саморегулювання ринкової економіки є конкуренція. Вона є важливою рушійною силою розвитку ринкової економічної системи. Конкуренцію породжують об'єктивні умови ринкового господарюв ...

Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і поте ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2018 рік.