Розділи економіки

Система заходів щодо усунення виявлених упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового і фінансового характеру, виявлених на об’єктів

· Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000р. №1533-III;

· Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.99р. № 1105-XIV;

· Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.01 р. №1266;

· Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. №100;

· Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 та інші.

Мною вивчено порядок ведення бухгалтерського обліку по розрахунках з оплати праці та за соціальним страхуванням , вивчено порядок здійснення контролю з оплати праці та аналізу трудових ресурсів.

Визначені напрямки і етапи внутрішнього контролю, описано методику здійснення контролю по розрахунках з оплати праці та обов’язкових платежах.

В цілому розкриті всі розділи плану дипломної роботи. В додатках систематизована баланс управління та звіти про виконання кошторису установи за загальним фондом бюджету.

Розкрито актуальність питання, обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення обліку, аналізу та контролю в управлінні.

Зауваження та пропозиції, які висвітлені в дипломній роботі, обговорені з керівництвом управління, більшість з яких прийнята ним до уваги.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського
У широкому аспекті інвестиції - один із вагомих факторів економічного розвитку кожної країни. Перехід до ринкової моделі економічного зростання безпосередньо пов'язаний з формуванням нових інвестиційних проектів. Інвестування є формою фінансово-еконо ...

Калькулювання собівартості послуг в системі житлово-комунального господарства
В умовах переходу до ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності підприємств. Обчислення цього показника необхідно для: оцінки виконання плану по даному показнику і його ди ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.