Розділи економіки

Система заходів щодо усунення виявлених упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового і фінансового характеру, виявлених на об’єктів

Дієвість контролю передбачає вжиття заходів для усунення виявлених порушень і недоліків і безпосередніми, і вищими керівниками, органами влади, правоохоронними та судовими органами, то виникає необхідність документування контрольних заходів та їх результатів за єдиною методикою. Інакше існуватиме небезпека неякісного їх документування, відтак і неоднакового трактування одного й того самого порушення різними користувачами матеріалів ревізії, перевірки чи аудиту.

З огляду на це має бути докладно описано порядок оформлення матеріалів контрольних заходів , що вперше було зроблено в Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні, затвердженої наказом Головного контрольно-ревізійного управління України 03.11.1997 №121.

Проте даною Інструкцією докладно визначити всі аспекти документування контрольних заходів та їх результатів тоді не вдалося. Відтак ГоловКРУ надалі розробило п"ять нових документів, які регулюють це питання:

· Стандарт державного фінансового контролю-4 "Документування результатів та формування матеріалів контрольних заходів, порядок їх опрацювання і використання;

· Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетної програми від 15.12.2005 року за №444;

· Методичні рекомендації з проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ від 19.12.2005 року за №451;

· Постанови КМУ від 20 квітня 2006 року №550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою";

· Методики оформлення органами державного контрольно-ревізійної служби результатів ревізії, затвердженої наказом ГоловКРУ України від 27 жовтня 2010 року №358.

Кваліфіковано провести ревізію, та обґрунтувати кожний факт, викладений в акті, важлива і відповідальна частина контрольно-ревізійної роботи. Але на цьому контроль не закінчується. Він вважається закінченим, коли усунуто виявлені порушення, мінімізовано їхні наслідки, а фінансово-господарську діяльність підприємства, установи, організації чи державного органу налагоджено таким чином, що забезпечує виконання завдань, поставлених перед ними. Крім того, необхідно вжити заходи, які унеможливлюють повторення таких порушень на інших суб’єктах господарювання.

Домогтися зазначених цілей можна за виконання контролюючими органами низки процедур, які разом утворюють механізм усунення наслідків фінансових порушень (рис.3.4).

Рис. 3.4. Механізм усунення наслідків бюджетних порушень

Передусім повинна проводитися індивідуальна робота з розпорядником бюджетних коштів з метою максимального усунення порушень і їхніх наслідків під час контрольного заходу.

У тих випадках, коли вжитими в період ревізії заходами не забезпечено повне усунення виявлених нею порушень, ревізуючи готують і за підписом керівника (або його заступника) відповідного підрозділу контрольно-ревізійної служби направляють керівництву перевіреного об’єкта вимогу щодо усунення виявлений порушень і вжиття, в установленому чинним законодавством порядку, заходів щодо повного відшкодування збитків і притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

У разі виявлення суттєвих порушень фінансової дисципліни, недостач коштів і матеріальних цінностей, інших зловживань матеріали ревізії передаються слідчим органам, про результати контролю в цей же час інформується вища організація.

У випадках, коли діями чи бездіяльністю посадових осіб державі або юридичній особі заподіяно матеріальні збитки, але їхні дії в кримінальному порядку не розглядаються, належить поставити вимоги перед керівником перевіреної або вищої (за підпорядкованістю) організації щодо пред’явлення цивільних позовів до винних осіб.

Важливим чинником забезпечення дієвості контролю є здійснення контролюючими органами контролю за усуненням підконтрольними об’єктами виявлених порушень і умов, що їм сприяли, виконання останніми відповідних вимог контролюючими органами, рішень органів влади і судів, вищих організацій і правоохоронних органів та власних заходів.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Севмолокозавод за основними критеріями
В умовaх ринкових відносин головною лaнкою всієї економіки виступaє підприємство, оскільки сaме нa цьому рівні створюються необхідні для суспільствa життєві блaгa. Стійке фінaнсове положення промислового підприємствa, діючого в умов ...

Рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України
Курсова робота описує сучасний рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України. Вважаємо, що саме ця тема є одна з найбільш актуальною в наш час. Тому що, по-перше, рівень розвитку цієї галузі є одним з показників ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.