Розділи економіки

Методика контролю розрахунків з оплати праці органу державного управління

Метою проведення контролю розрахунків по оплаті праці є встановлення об’єктивної істини щодо достовірності та об’єктивності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності розрахунків по оплаті праці.

При проведенні контролю розрахунків по оплаті праці використовуються наступні джерела інформації: розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі, табелі обліку робочого часу, накази про прийняття на роботу та звільнення, первинні документи по нарахуванню заробітної плати, особові рахунки працівників, трудові угоди тощо.

Ревізія розрахунків по оплаті праці розпочинається з вивчення організації бухгалтерського обліку на рахунку 66 за виплатами і його субрахунках.

Встановлюють відповідність:

· ставок заробітної плати;

· окладів, встановлених за штатним розписом;

· суми зарплати по відомостях;

· фонд оплати праці, затверджений по установі;

· працівників по договорах;

· співставлення відомостей на зарплату з штатним розписом.

Розглянемо методику проведення перевірки по розрахунках з оплати праці окремо по кожному виду складових фонду оплати праці.

Оскільки умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат, премій і матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України, при нарахуванні заробітної плати перевіряється законність проведеного нарахування.

При нарахуванні зарплати згідно посадового окладу перевіряється відповідність розміру посадового окладу по даній посаді згідно із даними штатного розпису сумам, нарахованим у розрахунково-платіжній відомості.

При цьому слід пам’ятати, що заробітна плата згідно посадового окладу нараховується так: при повному робочому місяці проставляється повний оклад згідно штатного розпису відповідно до посади; а при неповному робочому місяці - місячний посадовий оклад ділимо на кількість робочих днів по графіку робочого часу в місяці й отриману денну заробітну плату множимо на кількість фактично відпрацьованих (згідно з табелем) робочих днів.

При нарахуванні доплати за ранг державним службовцям необхідно особливу увагу звертати на законність присвоєння чергового рангу. При цьому слід знати, що черговий ранг присвоюється державним службовцям через два роки в межах займаної посади (наприклад: для головних спеціалістів - граничним в межах посади є 13 ранг). Чергове підвищення рангу оформляється наказом начальника по управлінню. Якщо спеціаліст приходить в управління з уже присвоєним рангом, то він зберігається за ним не зважаючи на те, що ранг по займаній ним тепер посаді мав би бути меншим.

При перевірці законності нарахування надбавки за вислугу років особливу увагу звертають на правильність обчислення стажу державної служби.

Обчислення стажу державної служби проводиться згідно Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283.

Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка та інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Переоснащення процесу пакування продукції з використанням інноваційних технологій
Актуальність обраної теми в умовах динамічного розвитку науки і техніки полягає в тому, що все більше підприємств постають перед проблемою морального старіння власних основних фондів та необхідністю їх заміни новітнім обладнанням. Тако ...

Рентабельність сільськогосподарського виробництва і шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ Сухоліське с. Сухоліси Київської області)
Сільське господарство є однієї з найважливіших галузей народного господарства. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для переробної промисловості, забезпечує суспільство. Тому, актуальною проблемою в даний час є проблема подальшог ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.