Розділи економіки

Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з теми дослідження

Реформи, які захватили в останній час сфери економіки потребують вивчення не тільки нормативних законодавчих актів, але і спеціальної літератури. Деякі з літературних джерел, присвячених питанням обліку, аналізу та контролю фінансових результатів, наведені нижче.

Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності. Розкриває найважливіші проблем сучасного економічного аналізу. Методика вивчення господарських процесів, проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства та його фінансового стану.

Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу. Навчальний посібник узагальнює вітчизняні і світовий досвіт застосування методів та прийомів оцінки результатів господарської діяльності; розкриває теоретичні основи та методику економічного аналізу стану реалізації продукції, витрат ресурсів, собівартості фінансового потенціалу, прибутку та рентабельності.

Отже, вище наведено нормативно-правовові акти ,які регламентують законність оплати праці в Україні.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Підвищення використання виробничих та трудових ресурсів підприємства
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управлін ...

Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП
Метою даної роботи є характеристика і аналіз комплексу понять, а саме основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків(СНР). Вони були створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій екон ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.