Розділи економіки

Організаційно-економічна характеристика управління Пенсійного фонду України в Рокитнівському районі

Управління Пенсійного фонду України в Рокитнівському районі є бюджетною організацією, підпорядковується Пенсійному фонду України, органом керівництва вищого рівня є Головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській області.

Управління в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, постановами правління та наказами Фонду, наказами та розпорядженнями Головного управління Пенсійного фонду в області.

Основними завданнями управління

є:

· облік платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, збирання та акумулювання в районі збору та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду;

· забезпечення призначення і виплати пенсій відповідно до чинного законодавства;

· ефективне використання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, здійснення в межах своєї компетенції контрольних функцій;

· забезпечення функціонування в районі автоматизованої системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

· Управління відповідно до покладених на нього завдань:

· забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами вимог законодавства про державне соціальне страхування стосовно пенсійного забезпечення;

· планує доходи та видатки коштів Фонду в районі;

· у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;

· здійснює реєстрацію та веде облік платників збору, забезпечує надходження збору та інших платежів до Фонду;

· забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання управління Фонду та своєчасно складає і у встановленому порядку подає затверджену звітність Головному управлінню Пенсійного фонду в області;

· контролює надходження збору та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності обчислення та сплати збору;

· призначає та виплачує пенсії відповідно до чинного законодавства;

· здійснює комплекс заходів щодо забезпечення впровадження та експлуатації системи персоніфікованого обліку відомостей у районі;

· інформує громадськість про свою діяльність, веде роз’яснювальну роботу серед населення;

· у межах своє компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;

· узагальнює та аналізує результати роботи управління, вносить відповідні пропозиції управлінню Фонду в області;

· взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, органами суду, прокуратури, іншими правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;

· організовує підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи.

· Управління Пенсійного фонду України в Рокитнівському районі має право:

· отримувати в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності , громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення покладених на управління завдань;

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Контролінг інвестиційних проектів
У складі механізму інвестиційного менеджменту важлива роль надається системам і методам внутрішнього інвестиційного контролю (контролінгу). Внутрішній інвестиційний контроль являє собою організований підприємством процес перевірки в ...

Неокейнсіанство та його особливості
Теорія ефективного попиту Дж. М. Кейнса, викладена в його книзі "Загальна теорія зайнятості, відсотка й грошей" (1936), стала найбільш важливою, революційною подією в історії економічної думки Заходу міжвоєнних років. Концеп ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.