Розділи економіки

Національні форми і особливості залучення до глобалізації

Кожна країна по-своєму інтегрується у світову економічну та політичну спільноту, тому глобалізація для всі протікає по-різному.

Зокрема для країн Європи результатом глобалізації стало утворення єдиного економічного та політичного простору - Європейського Союзу. В цьому альянсі Європа виступає як єдиний організм для решти світи і відчуває себе більш захищеною політично та економічно від зовнішніх факторів. Однак будь які збої всередині системи ЄС (наприклад фінансові труднощі хоча б одного з членів союзу) призводять до ланцюгової реакції проблем, що розгортаються у кризи великих масштабів.

Для США глобалізація відкриває можливості виходу на європейські та азійські фінансові ринки, маючи потужну банківсько-інвестиційну систему. Увесь світ прив’язаний до американської валюти, що дає можливість США впливати на багато країн світу через свою фінансову та монетарну політики.

Для азійських країн глобалізація економічних процесів дає можливість виходу на нові ринки збуту. Маючи найбільший ресурс трудової сили, ці країни мають змогу залучати багато виробництв на територію своїх країн. А це сприяє їхньому розвитку і набуття досвіду, котрі вони вже зараз використовують для створення своїх національних брендів (товарів). До того ж, надаючи майданчик для виробництва багатьом світовим підприємствам (починаючи від мобільних телефонів і закінчуючи електротехнікою) азійські країни набувають важелів впливу на економічні та політичні процеси в решті (залежних) країн світу.

Для африканських країн глобалізація несе переважно передумови до політичних змін. Розширення та глобалізація інформаційного простору спонукає народи країн Африки до повстань і протистоянню авторитарним режимам в своїх країнах. У зв’язку з тим, що ці країни не мають ні багатих природних ресурсів, ні технічно оснащеної робочої сили - їм важко конкурувати на економічному просторі з рештою країн світу.

Для України глобалізація принесла як позитивні зрушення, так і певні загрози. Однозначно плюсом є те, що Україна має усі економічні ресурси для того, щоб відігравати важливу роль в економічних процесах Європейської спільноти. Також змога долучитися до світових торгових організацій дає можливість виходу на новий рівень торгово-економічних відносин з іншими країнами, розвитку виробничої сфери, спрямованість на технологічний прогрес і вирощенню професійних кадрів, можливість перейняти досвід інших країн в тих галузях економіки, котрі потребують уваги. Однак глобалізація не є гарантією усіх позитивних змін, котрі можуть відбутися з економікою країни. Глобалізація - це лише ситуація, кожен учасник якої може використати її на свою користь. Проте саме для України глобалізація ховає в собі такі загрози, як політичну нестабільність та загрозу економічного і соціального застою.

Знаходячись між політичними полюсами - Росії та Європи, за умов неправильної зовнішньої політики Україна стає залежною та неспроможною вести ту політику, котра потрібна країні. Також, в ситуації коли країни Європи суттєво перевершують за технологічністю, рівнем економічного та соціального розвитку, Україні досить важко конкурувати. Тому перед урядом країни стає спокусою йти шляхом екстенсивного розвитку: продаж ресурсів (природних в тому числі), приватизаційні процеси тощо, котрі дають результати виключно в короткостроковій перспективі.

Глобалізацію не можна роцінювати виключно як позитивний, чи негативний процес. Глобалізація має дві сторони медалі. Тому покладаючись на переваги цього процесу, не слід забувати про можливі загрози.

Подібні статті по економіці

Населення та трудові ресурси України
Чисельність населення і його структура визначає розмір і склад трудових ресурсів. Трудові ресурси - частина населення країни, яка має відповідний фізичний розвиток, знання і практичний досвід роботи, які потенційно можуть бути використ ...

Монополія ринкова влада, соціально-економічні наслідки
Економічний розвиток будь-якої країни пов'язаний з виникненням, існуванням і трансформацією монополій. Оскільки будь-яка монополія є загрозливою з погляду виникнення застійних явищ у суспільно-економічному житті, то у більшості країн с ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.