Розділи економіки

Конкуренція та проблеми концентрації капіталу в національній економіці

Разом з тим, високий рівень концентрації виробництва сприяє існуванню в Україні підприємницького монополізму. Він охоплює перш за все сферу природних монополій, ряд ринків металургії, машинобудування, хімії. Це пов’язано насамперед з ефектом масштабу виробництва, суттєвими бар’єрами входу на ринки через значну фондоємність та обмеженість ресурсів. Нині в Україні більше половини всіх товарів, робіт і послуг виробляється суб’єктами господарювання, що діють за умов істотної конкуренції. Конкурентне середовище сформовано, зокрема, у торгівлі, на багатьох ринках агропромислового комплексу, легкої, харчової промисловості, машинобудування, будівництва, автомобільного транспорту, у фінансовій діяльності тощо.

Зведені для всіх видів економічної діяльності дані щодо аналізу розподілу конкурентних ринків в конкурентному середовищі України у 2011 році наведені у табл. 2.

Однак співвідношення конкурентного і монопольного секторів, що має місце зараз в Україні, було характерним для економіки індустріальних країн середини XX ст. У сучасній постіндустріальній економіці найбільш розвинених країн за умов значної конкуренції створюється понад 80% загального обсягу товарів, а за відсутності конкуренції - не більше 2%.

Таблиця 2. Розподіл конкурентних ринків в Україні у 2011 р.*

 

Внутрішня (між українськими підприємствами) конкуренція

Конкуренція з країнами близького зарубіжжя

Конкуренція з країнами далекого зарубіжжя

Ринки товарів та послуг в цілому

100,0

100,0

100,0

Конкурентні ринки

88,6

51,9

39,2

Монопольні ринки

7,6

32,0

37,0

*Розмір кожного сегменту конкурентного середовища умовно прийнятий за 100 одиниць.

В Україні надмірною залишається питома вага у загальному обсязі випуску ринків природних монополій, недосконалими є механізми державного регулювання цієї сфери, невиправдано високий рівень концентрації ряду потенційно конкурентних ринків, а на багатьох з них не створені рівні умови конкуренції для всіх учасників. Також негативно позначаються на стані конкурентного середовища надмірна ускладненість дозвільних процедур, високий рівень плати за адміністративні послуги. На думку ряду фахівців, існуючі перешкоди на шляху розвитку конкурентних відносин є одним з найважливіших чинників, що обумовлює низький рівень ефективності української економіки, перешкоджає її інноваційній переорієнтації. Структурні зміни, які повинні привести до зменшення питомої ваги монопольного сектору, слід забезпечити шляхом вступу на висококонцентровані ринки нових суб’єктів господарювання, що передбачає створення й підтримку сприятливого інвестиційного клімату, усунення та недопущення створення бар’єрів входу на товарні ринки.

Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подібні статті по економіці

Проблема дискримінації на ринку праці України та шляхи її подолання
Актуальність обраної теми доводиться тим, що й зараз ми живемо у середовищі, де дискримінація є поширеною. Ми не тільки маємо уяву про дискримінацію у трудовій сфері, але деякі знайомі кожного з нас стикався з цією проблемою, це я можу ...

Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві
економічна продуктивність праця Вихід України з економічної кризи і вирішення стратегічних завдань щодо розвитку національної економіки, можливі за умови значного підвищення ефективності всієї сукупної праці суспільства. Від цього залеж ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.