Розділи економіки

Конкуренція та проблеми концентрації капіталу в національній економіці

Ряд економістів досліджували проблему втрат суспільного добробуту внаслідок монополізації економіки, що обчислюється у відсотках до ВВП. Наведені у табл. 1 значення втрат через алокативну неефективність групуються за двома рівнями - 0,1-2% і 7-15% ВВП. Різниця обумовлена перш за все відмінністю у методології оцінки. Одні дослідники враховують різницю у продуктивності між галузями, а інші не роблять цього.

У недостатньо дослідженому явищі концентрації капіталу та виробництва поєднуються дві важливі функції - забезпечення зростання економічної ефективності і необхідна умова економічного прогресу. В епоху гіперконкуренції та безперервних змін можливість попереднього планування і прийняття рішень суттєво обмежена, тому важливим є пошук балансу між реагуванням, передбаченням і випередженням змін. Глобалізація світової економіки призвела до того, що ринкові межі галузей нівелюються, практично у будь-якій з них виникають абсолютно несподівані конкуренти, організаційні структури набувають більш диверсифікованого горизонтального характеру, повноваження найманих працівників розширюються. Транснаціональне середовище характеризується поєднанням потужного тиску стандартизації та відчутного впливу локальних сил. На початку 90-х років XX ст. стає очевидним, що тільки невелика кількість американських компаній змогли досягти успіху після запровадження глобальної стратегії. Що ж стосується невдач, які пов’язані із запровадженням такої стратегії американськими ТНК, то тут слід назвати дві причини. Незважаючи на прогноз щодо стандартизації товарів для всіх ринків, переважаючими все таки залишалися умови внутрішнього попиту. Крім того, чимало потужних фірм США постали перед проблемами запровадження глобальної стратегії, оскільки історична культурна спадщина суттєво обмежила їх здатність реагувати на інтегровані організації із загальними підходами до світових ринків.

Таблиця 1. Оцінка чистих втрат суспільного добробуту від монополізації

Дослідник

Період спостереження

Країна спостереження

Чисті втрати у відсотках до ВВП

Гарбергер

1924-1928

США

0,1

Камершен

1954-1961

США

5,4-7,6

Вустер

1956-1969

США

0,3

Ковлінг і Мюллер

1963-1966

США

4,0-13,1

Джонс і Ланадіо

1965-1967

Канада

3,7

Дженні і Вебер

1971-1974

Франція

0,21

Пеццолі

1982-1983

Італія

0,4-9,4

Розанова

1998

Росія

1,0

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подібні статті по економіці

Монополія ринкова влада, соціально-економічні наслідки
Економічний розвиток будь-якої країни пов'язаний з виникненням, існуванням і трансформацією монополій. Оскільки будь-яка монополія є загрозливою з погляду виникнення застійних явищ у суспільно-економічному житті, то у більшості країн с ...

Теоретичні основи формування і використання капіталовкладень на підприємствах
Мета роботи: систематизація, узагальнення, закріплення та розширення теоретичних знань для поглибленого вивчення практичних питань щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств за перехідного до ринкових відносин періоду. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.