Розділи економіки

Планування основних показників діяльності на п’ять років

У попередніх пунктах розробки бізнес плану здійснюється обґрунтування основних [(показників діяльності на перший рік створення закладу РГ.

Наступний етап планування - розрахунок основних показників діяльності закладу [на подальші чотири роки поспіль. Планування основних показників діяльності на перші п'ять років необхідно для розрахунків ефективності інвестиційного проекту та оцінки [терміну окупності інвестицій.

Планування на цей здійснюється за спрощеною методикою оцінки тільки трьох [показників, які необхідні для подальших обґрунтувань - обсягів роздрібного товарообігу, прибутку, амортизаційних відрахувань.

Розрахунок роздрібного товарообігу здійснюється виходячи з запланованих темпів його зростання за формулою.

Власні кошти на момент створення закладу ресторанного господарства формуються за рахунок внесків у статутний фонд його власниками чи співзасновниками. Порядок формування статутного фонду та власного капіталу залежить від форми утворення закладу, яка була обґрунтована на стадії розробки концепції закладу у першому розділі дипломного проекту.

Таблиця 3.31

Капітальний бюджет закладу ресторанного господарства, що проектується на 2012 рік

Показники

Сума, тис.грн.

/. Капітальні витрати - інвестиційні витрати

1. Будівництво чи придбання приміщень

1929,17

2. Робочі машини та устаткування, у тому числі:

1396,99

2.1. Холодильне обладнання

232,83

2.2. Механічне обладнання

99,78

2.3. Теплове обладнання

332,62

2.4. Торговельне обладнання

232,83

3. Меблі, інше офісне обладнання

199,57

4. Комп'ютери, електронно-обчислювальні машини

166,31

5. Вартість інших основних фондів

133,05

6. Інші види капітальних витрат

22

7. Податкові та інші платежі по інвестиційному проекту

66,4

8. Резерв капітальних витрат

12,5

Разом капітальні витрати

3427,06

II.

Джерела отримання коштів

1. Власні кошти

У тому числі : внески до статутного фонду

0,00

прибуток (капіталізований)

1452,98

амортизаційні відрахування

659,0

2. Кредити банку

0

3 . Інші джерела залучення

0

Разом фінансові кошти

3427,06

Сальдо витрат та фінансових коштів.

0,00

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Стратегія сталого розвитку економіки України
План Маршалла (англ. Marshall Plan) - це програма економічної допомоги Європі після Другої світової війни, висунута у 1947 держсекретарем США Джорджем К. Маршаллом (вступила в дію у квітні 1948) [13]. Однією з цілей програми була п ...

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту медичного обладнання
Не дивно, що ринок медпослуг у світі разом із супутніми ринками медобладнання та фармпрепаратів є одним з наймісткіших, адже турбота про життя і здоров'я є базовими для будь-якої країни. Від здоров'я населення країни залежить якість р ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.