Розділи економіки

Бюджетування проекту розвитку закладу ресторанного господарства

Розробка капітального бюджету розвитку проекту

Капітальний бюджет представляє собою форму узагальнення поточного плану капітальних вкладень, що розробляється на етапі здійснення нового будівництва, перепрофілювання, придбання нових основних фондів. Він складається з двох основних розділів - капітальні витрати та джерела фінансування капітальних витрат.

До капітальних витрат відносять витрати на:

Ø Будівництво та придбання приміщення, якщо вони передбачені проектом створення закладу ресторанного господарства.

Ø Придбання основних фондів (машин та механізмів, обладнання та інвентарю, інші основні фонди). До капітального бюджету вноситься первісна вартість основних фондів, визначена у частині 2.2 проекту.

Ø Витрати на дизайн проекту, що розраховані у інженерній частині дипломного проекту.

Таблиця 3.29

Планування основних результатів діяльності проектованого закладу ресторанного господарства на 2012 рік

№ пор.

Статті

Разом за рік

1

Доходи від реалізації продукції (роздрібний товарообіг)

12201,70

2.

Податок на додану вартість

2033,62

3.

Чистий доход від реалізації

10168,08

4.

Собівартість реалізованої продукції

5470,60

5.

Поточні операційні витрати (без урахування собівартості реалізованої продукції та фінансових витрат).

2868,81

6.

Прибуток від операційної діяльності

1828,67

7.

Фінансові витрати

0,00

8.

Фінансові результати (прибуток) від звичайної діяльності до оподаткування

1828,67

9.

Податок на прибуток 25%

457,17

10

Чистий прибуток - можливий

1371,50

11.

Рентабельність реалізації, %

11,24

12.

Чистий прибуток - необхідний

1342,19

13.

Чистий прибуток - плановий

1371,50

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Регіональний розвиток і розміщення залізничного транспорту України
За своїми природними географічними умовами Україна належить до держав, які мають всі необхідні дані для торгових контактів із зарубіжними країнами через залізничний транспорт. Сама доля подарувала нашій країні вигідне географічне полож ...

Обігові кошти підприємства
Сьогодні, коли економіка України перейшла на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізовувати. Кожне підприємство, ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.