Розділи економіки

Бюджетування проекту розвитку закладу ресторанного господарства

Розробка капітального бюджету розвитку проекту

Капітальний бюджет представляє собою форму узагальнення поточного плану капітальних вкладень, що розробляється на етапі здійснення нового будівництва, перепрофілювання, придбання нових основних фондів. Він складається з двох основних розділів - капітальні витрати та джерела фінансування капітальних витрат.

До капітальних витрат відносять витрати на:

Ø Будівництво та придбання приміщення, якщо вони передбачені проектом створення закладу ресторанного господарства.

Ø Придбання основних фондів (машин та механізмів, обладнання та інвентарю, інші основні фонди). До капітального бюджету вноситься первісна вартість основних фондів, визначена у частині 2.2 проекту.

Ø Витрати на дизайн проекту, що розраховані у інженерній частині дипломного проекту.

Таблиця 3.29

Планування основних результатів діяльності проектованого закладу ресторанного господарства на 2012 рік

№ пор.

Статті

Разом за рік

1

Доходи від реалізації продукції (роздрібний товарообіг)

12201,70

2.

Податок на додану вартість

2033,62

3.

Чистий доход від реалізації

10168,08

4.

Собівартість реалізованої продукції

5470,60

5.

Поточні операційні витрати (без урахування собівартості реалізованої продукції та фінансових витрат).

2868,81

6.

Прибуток від операційної діяльності

1828,67

7.

Фінансові витрати

0,00

8.

Фінансові результати (прибуток) від звичайної діяльності до оподаткування

1828,67

9.

Податок на прибуток 25%

457,17

10

Чистий прибуток - можливий

1371,50

11.

Рентабельність реалізації, %

11,24

12.

Чистий прибуток - необхідний

1342,19

13.

Чистий прибуток - плановий

1371,50

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Реструктуризація промислового підприємства
Розвиток української економіки значною мірою залежить від стану та темпів росту базових галузей промисловості. В сучасних умовах промислові підприємства відчувають значні труднощі, які пов’язані з їх адаптацією до економічних умов, які ...

Статистика груп населення за заняттями та джерелами засобів існування в Україні
Демографія - наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку. Відтворення населення є одним з головних процесів відтворення суспільства й являє собою неперервне відновлення генерацій людей у результат ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.