Розділи економіки

Бюджетування проекту розвитку закладу ресторанного господарства

Розробка капітального бюджету розвитку проекту

Капітальний бюджет представляє собою форму узагальнення поточного плану капітальних вкладень, що розробляється на етапі здійснення нового будівництва, перепрофілювання, придбання нових основних фондів. Він складається з двох основних розділів - капітальні витрати та джерела фінансування капітальних витрат.

До капітальних витрат відносять витрати на:

Ø Будівництво та придбання приміщення, якщо вони передбачені проектом створення закладу ресторанного господарства.

Ø Придбання основних фондів (машин та механізмів, обладнання та інвентарю, інші основні фонди). До капітального бюджету вноситься первісна вартість основних фондів, визначена у частині 2.2 проекту.

Ø Витрати на дизайн проекту, що розраховані у інженерній частині дипломного проекту.

Таблиця 3.29

Планування основних результатів діяльності проектованого закладу ресторанного господарства на 2012 рік

№ пор.

Статті

Разом за рік

1

Доходи від реалізації продукції (роздрібний товарообіг)

12201,70

2.

Податок на додану вартість

2033,62

3.

Чистий доход від реалізації

10168,08

4.

Собівартість реалізованої продукції

5470,60

5.

Поточні операційні витрати (без урахування собівартості реалізованої продукції та фінансових витрат).

2868,81

6.

Прибуток від операційної діяльності

1828,67

7.

Фінансові витрати

0,00

8.

Фінансові результати (прибуток) від звичайної діяльності до оподаткування

1828,67

9.

Податок на прибуток 25%

457,17

10

Чистий прибуток - можливий

1371,50

11.

Рентабельність реалізації, %

11,24

12.

Чистий прибуток - необхідний

1342,19

13.

Чистий прибуток - плановий

1371,50

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Роль грошей в економіці України
За роки незалежності в сфері економіці України відбулося багато реформ. Багатьом з них навіть сьогодні ще важко дати об’єктивну оцінку. Але все ж існують позитивні результати завдяки вміло впровадженим грошово-кредитній, бюджетно-пода ...

Населення та трудові ресурси України
Чисельність населення і його структура визначає розмір і склад трудових ресурсів. Трудові ресурси - частина населення країни, яка має відповідний фізичний розвиток, знання і практичний досвід роботи, які потенційно можуть бути використ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.