Розділи економіки

Планування операційних витрат за калькуляційними статтями

Стаття 1.

Собівартість продукції власного виробництва та закупних товарів, визначається у таблиці 3.10 і становить 5470,6 тис. грн.

Стаття 2.

Витрати на оплату праці являють собою запланований обсяг фонду оплати праці, що був розроблений у попередньому пункті. Він складається з основної заробітної плати та додаткових преміальних виплат та становить 480,64 тис. грн.

Стаття 3.

Відрахування на соціальні заходи включають відрахування у

ü Пенсійний фонд.

ü Фонд соціального страхування.

ü Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних хвороб.

ü Фонд соцстрахування на випадок безробіття .

Вони визначаються виходячи з запланованих витрат на оплату праці та діючих норм відрахувань у спеціальні фонди (табл. 3.23)

Таблиця 3.23

Відрахування на соціальні заходи

Назва фонду

% від ФОП, %

Сума, тис. грн

Пенсійний фонд

33,2

313,7

Фонд соціального страхування від тимчасової втрати працездатності

1,5

14,2

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних хвороб.

1,02

9,6

Фонд соцстрахування на випадок безробіття

1,3

12,3

Всього по статті 3

349,8

Стаття 4.

Витрати на амортизацію основних фондів визначаються за розрахунками, що проведені вище та становлять 658,97 тис. грн.

Стаття 5.

Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних активів передбачає розрахунок експлуатаційно-технічні витрати на електроенергію, водопостачання, опалення, газ, каналізацію, інші комунальні послуги. Обсяг цих витрат розраховується у інженерно-будівельному розділі (розділ 2.2). У вартісному відображенні вони наведені в табл. 3.24.

Таблиця 3.24

Планування поточних витрат на експлуатацію проектованого закладу ресторанного господарства

Витрати

Обсяг витрат у натуральних показниках

Тарифи за умовну одиницю ,грн.

Поточні витрати за рік, тис.грн.

1. Витрати електроенергії

94150

0,42

39,54

2. Витрати на опалення

324,65

228

74,02

3. Витрати холодної води

6155,0

2,24

13,79

4. Витрати гарячої води

12048,5

4,56

54,94

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Національне багатство, прибуток
Виробничі можливості суспільства завжди були обмежені. Зі збільшенням населення виникала необхідність залучення в господарський оборот нових земель, самих різних природних ресурсів. До початку ХХ сторіччя темпи приросту використовуваних ресурсів зали ...

Оцінка економічної і соціальної ефективності господарчої діяльності підприємства
Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників держави ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.