Розділи економіки

Розробка плану з праці

Розробка плану з праці, складається з наступних підрозділів:

1. Планування чисельності персоналу.

. Розробка системи матеріального стимулювання праці робітників.

. Планування фонду оплати праці.

На першому етапі визначаємо чисельність робітників та їх кваліфікаційний склад. У штатному розкладі виділяємо чотири основні групи робітників:

1. Адміністративно-управлінський персонал.

2. Робітники виробництва.

3. Робітники залу.

4. Торгівельна група.

Розмір фонду оплати праці визначаємо поетапно. Спочатку розраховуємо фонд основної заробітної плати, потім фонд додаткової заробітної плати.

При розрахунку фонду основної заробітної плати обов'язковим є визначення розмірів її тарифної частини, а також компенсуючих надбавок доплат, передбачених чинним законодавством.

Кінцевим етапом виконання цього розділу є планування загального фонду оплати праці персоналу закладу на 2012 плановий рік. Результати розрахунків плану з праці представлені в табл. 3.21.

Таблиця 3.21

План з праці по закладу ресторанного господарства на 2012 плановий рік

Показники

Умовні позначки

У розрахунку на місяць

У розрахунку на рік

Планова чисельність працівників, всього.

осіб

41

41

У т.ч. адміністративно-управлінський персонал

осіб

4

4

Виробничий (операційний) персонал

осіб

30

30

Допоміжний персонал

осіб

7

7

Фонд основної заробітної плати

тис. грн.

78,74

944,83

У т.ч. адміністративно-управлінський персонал

тис. грн

11,60

139,15

Виробничий (операційний) персонал

тис. грн

59,87

718,43

Допоміжний персонал

тис. грн

7,27

87,25

Фонд додаткової заробітної плати

тис. грн

8,45

101,44

У т.ч. адміністративно-управлінський персонал

тис. грн.

1,74

20,87

Виробничий (операційний) персонал

тис. грн

5,99

71,84

Допоміжний персонал

тис. грн

0,73

8,72

Фонд оплати праці, усього.

тис. грн

87,19

1046,27

У т.ч. адміністративно-управлінський персонал

тис. грн

13,34

160,02

Виробничий (операційний) персонал

тис. грн.

65,86

790,27

Допоміжний персонал

тис. грн

8,00

95,97

Фонд оплати праці у розрахунку на одного працюючого

тис. грн

2,13

25,52

У т.ч. адміністративно-управлінський персонал

тис. грн

3,33

40,01

Виробничий (операційний) персонал

тис. грн

2,20

26,34

Допоміжний персонал

тис. грн

1,14

13,71

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств
В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого значення. Дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваг ...

Статистика груп населення за заняттями та джерелами засобів існування в Україні
Демографія - наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку. Відтворення населення є одним з головних процесів відтворення суспільства й являє собою неперервне відновлення генерацій людей у результат ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.