Розділи економіки

Розробка плану з праці

Розробка плану з праці, складається з наступних підрозділів:

1. Планування чисельності персоналу.

. Розробка системи матеріального стимулювання праці робітників.

. Планування фонду оплати праці.

На першому етапі визначаємо чисельність робітників та їх кваліфікаційний склад. У штатному розкладі виділяємо чотири основні групи робітників:

1. Адміністративно-управлінський персонал.

2. Робітники виробництва.

3. Робітники залу.

4. Торгівельна група.

Розмір фонду оплати праці визначаємо поетапно. Спочатку розраховуємо фонд основної заробітної плати, потім фонд додаткової заробітної плати.

При розрахунку фонду основної заробітної плати обов'язковим є визначення розмірів її тарифної частини, а також компенсуючих надбавок доплат, передбачених чинним законодавством.

Кінцевим етапом виконання цього розділу є планування загального фонду оплати праці персоналу закладу на 2012 плановий рік. Результати розрахунків плану з праці представлені в табл. 3.21.

Таблиця 3.21

План з праці по закладу ресторанного господарства на 2012 плановий рік

Показники

Умовні позначки

У розрахунку на місяць

У розрахунку на рік

Планова чисельність працівників, всього.

осіб

41

41

У т.ч. адміністративно-управлінський персонал

осіб

4

4

Виробничий (операційний) персонал

осіб

30

30

Допоміжний персонал

осіб

7

7

Фонд основної заробітної плати

тис. грн.

78,74

944,83

У т.ч. адміністративно-управлінський персонал

тис. грн

11,60

139,15

Виробничий (операційний) персонал

тис. грн

59,87

718,43

Допоміжний персонал

тис. грн

7,27

87,25

Фонд додаткової заробітної плати

тис. грн

8,45

101,44

У т.ч. адміністративно-управлінський персонал

тис. грн.

1,74

20,87

Виробничий (операційний) персонал

тис. грн

5,99

71,84

Допоміжний персонал

тис. грн

0,73

8,72

Фонд оплати праці, усього.

тис. грн

87,19

1046,27

У т.ч. адміністративно-управлінський персонал

тис. грн

13,34

160,02

Виробничий (операційний) персонал

тис. грн.

65,86

790,27

Допоміжний персонал

тис. грн

8,00

95,97

Фонд оплати праці у розрахунку на одного працюючого

тис. грн

2,13

25,52

У т.ч. адміністративно-управлінський персонал

тис. грн

3,33

40,01

Виробничий (операційний) персонал

тис. грн

2,20

26,34

Допоміжний персонал

тис. грн

1,14

13,71

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
Сучасний стан світового сільського господарства з огляду на стрімкий розвиток суспільства, підвищення рівня технологій, продуктивності праці, а також різкого демографічного росту в світі вимагає детального дослідження. Світовий перероз ...

Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
У наш час, здається, не можна прожити і дня, не почувши цього підступного і інтригуючого слова. Про неї кажуть, з нею борются, її бояться. Що ж таке – інфляція? У світі майже немає країн, де б у другій половині XX ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.