Розділи економіки

Обґрунтування операційних доходів закладу ресторанного господарства

Основними операційними доходами закладу ресторанного господарства є доходи від реалізації продукції та товарів. Проектований, заклад ресторанного господарства не матиме доходів від надання додаткових послуг.

Товарообіг закладу ресторанного господарства (РГ) складається з двох основних складових:

· реалізація продукції власного виробництва;

· продаж купівельних товарів.

На першому етапі цього розділу слід визначити рівень торговельної націнки і проектованого закладу, яку встановлюємо відповідно до типу, класу закладу, рівня конкуренції та попиту на продукцію. Оскільки проектований заклад включає з себе ресторан та бар, розміщений на масиві Мінський то вибираємо рівень торгової націнки, відповідний до торгівельних націнок конкурентів - для продукції власного виробництва - 150%, для купівельних товарів - 100%.

Для подальшого планування обсягів реалізації необхідно визначити типові страв та види купівельних товарів. Типовими по групі вибираємо визначені страви чи товари, які будуть мати найбільший попит та відповідно більше реалізовуватися і матимуть середню ціну у групі страв.

Розрахунок продажної ціни по кожному типовому найменуванню продукції власного виробництва здійснюється на підставі діючої нормативно-технологічної документації (технологічних карт).

Розрахунок планової ціни реалізації типових купівельних товарів здійснюється, виходячи з закупівельної ціни та рівня торговельної націнки, що прийнята для визначеного типу закладу РГ. Розрахунки наведені в табл. 3.15.

Таблиця 3.15

Розрахунок планової роздрібної ціни закупних товарів за калькуляційними картками

Найменування закупних товарів, продуктів

Норма витрат, шт., плшк.

Планова ціна закупівлі, без ПДВ грн

Загальна вартість набору, грн

Вага порції, г

Кількість порцій

Облікова вартість однієї порції

Сума націнки грн

ПДВ, грн

Продажна ціна порції, грн.

Пиво

32

2,9

92,8

500

64

1,45

2,90

0,87

5,22

Мінеральні та фруктові води

26

2,5

65

500

34

1,91

3,82

1,15

6,88

Соки

40

6

240

200

400

0,60

1,20

0,36

2,16

Штучні товари

32

3,9

124,8

1 шт

26

4,80

9,60

2,88

17,28

Розрахунок середньозваженої ціни по групі страв здійснюється на основі внутрішньо (групової розбивки асортименту, що розроблена у технологічному розділі проекту, розрахунок середньозваженої ціни наведений у табл. 3.16.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Критика постіндустріального суспільства
Актуальність вибраної теми полягає в тому, що сучасна теорія постіндустріального суспільства має певні визначні характеристики, не всі з яких є позитивними в контексті подальших перспектив її розвитку. Огляд деяких критичних думок дозв ...

Проблеми управління прибутковістю та рентабельністю дільничої станції Микитівка
Сучасний розвиток економіки України супроводжується ускладненням економічних процесів, трансформацією власності і середовища господарювання, концентрацією виробництва і капіталу, що зумовлює об’єктивну необхідність забезпечення прибутковості су ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.