Розділи економіки

Будівельно-технічні показники проекту

Будівельно-технічні показники проекту розраховані за формулами:

Робоча площа закладу, м2 визначається за формулою:

де SK - корисна площа закладу (згідно технологічного розділу 403 м.кв.);

К1 - коефіцієнт збільшення площі, що враховує площу коридорів, проходів технічних приміщень (К1=1,2).

Загальна площа закладу, м2 визначається за формулою:

Sроб - робоча площа закладу (483 м2);

K2 - коефіцієнт збільшення площі, к2=1,1.

Sзаг = 483x1,1 =532 м2

Будівельний об'єм будівлі, м3, визначається за формулою:

y6=S6x(nxhl+nxh2+h3),

де:

h - висота поверху закладу, 6 м;

h2 - висота перекриття, 0,4м;

h3- висота технічного поверху, 1,5м;

п - кількість поверхів (двоповерхова будівля з технічним поверхом)

V6= 532 х (2x6 + 2x0,4+1,5) = 7608м3

Результати розрахунків наведені у табл. 2.34.

Таблиця 2.34

Будівельно-технічні показники проекту

Найменування показника

Одиниці виміру

Всього по закладу

Загальна площа закладу

м2

532

Корисна площа закладу

м2

403

Будівельний об'єм закладу

м3

7608

Вартість будівництва

тис. грн

3326,16

Кошторис будівництва

Попередню вартість будівництва закладу ресторанного господарства розраховано за укрупненими показниками вартості загальнобудівельних робіт.

де взбр - вартість загальнобудівельних робіт, тис. грн.;

N - потужність проектованого підприємства, місць;

Y - норматив питомої вартості загальнобудівельних робіт на одиницю потужності, тис. у.о. (для ресторану 2,269 тис. у.о.)

Kт - територіальний поправковий коефіцієнт (для м. Київ 1);

Ік - офіційний валютний курс гривні 4,95 грн./$;

/р - індекс цін нормативний, встановлений для визначення кошторисної вартості

будівництва Держкомітетом України у справах містобудування і архітектури (Ір=0,9).

ВЗБР = 110 х 2269 х 1 х 4.95x0.9 = 1010,8тис.грн.,

Таблиця 2.35

Зведений кошторисний розрахунок

№ глав

Витрати

Орієнтоване співвідношення

Сума тис., грн

Розділ А. Базисна вартість будівництва

1

Підготовка території будівництва.

1,5% від вартості будівництва по гл. 2

25,27

2

Основні об'єкти будівництва, у т.ч.

дані розрахунки з них:

2,1

Загальнобудівельні роботи.

60%

1010,80

2,2

Електротехнічні роботи.

5%

84,23

2,3

Сантехнічні роботи.

4%

67,39

2,4

Зв'язок та сигналізація.

3%

50,54

2,5

Устаткування, меблі та інвентар.

28%

471,71

Разом за главою 2.

1684,67

3

Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення.

5% гл.2

84,23

4

Об'єкти енергетичного господарства.

1%гл.2

16,85

5

Об'єкти транспортного господарства та зв'язку.

0,50%

8,42

6

Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання.

6% гл. 2

101,08

7

Благоустрій і озеленення території.

3% гл. 2

50,54

Разом за главами 1-7.

1971,06

8

Тимчасові будівлі та споруди.

1% гл.1-7

19,71

9

Інші роботи та витрати.

5% гл.1-7

98,55

10

Утримання дирекції (технічний нагляд) об'єкта, що будується, та авторський нагляд.

2% загл. 1-7

39,42

11

Підготовка експлуатаційних кадрів.

0,5% гл.1-7

9,86

12

Проектні та вишукувальні роботи.

4% гл.1-7

78,84

Усього. Базисна вартість будівництва.

2217,44

Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних із ринковими умовами проведення будівництва

Обов'язкові платежі (податки та збори).

45% гл.1-9

997,85

Резервний компенсаційний фонд Замовника.

5% від суми базисної вартості.

110,87

Всього по розділу Б

1108,72

Разом вартість будівництва

3326,16

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Проблеми розвитку сучасного сільськогосподарського виробництва
Для України нарощування виробництва сільськогосподарської продукції має стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. ...

Механізм державного регулювання зайнятості
Ринок праці і зайнятість населення займають особливе місце в системі ринкових відносин. Більшість економічних, соціальних, демографічних явищ, що протікають в ринковій економіці повністю або частково відображають процеси, що відбувают ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.