Розділи економіки

Передумови виникнення та розвитку багатонаціональних підприємств

Надзвичайного значення в міжнародному виробництві БНК набувають після Другої світової війни. На первісному етапі пануюче положення зайняли американські БНК, які уникнули розорення та конфіскації активів, пережитих європейськими фірмами. Європейські компанії не мали можливості задовольнити потреби у необхідних для післявоєнної відбудови товарах, що, у свою чергу, гарантувало американським фірмам високо прибутковий ринок, сприяло їх розвитку, а також стимулювало до випробування та впровадження нових технологій виробництв Таким чином, американські компанії знаходилися у винятковому положенні для розширення на зовнішній ринок через експорт та інвестиції.

Стимулом для швидкого поширення американських ПІІ послужило декілька факторів. По-перше, прийняття у 1948 році “Плану Маршалла” з реконструкції зруйнованої війною європейської економіки відкрило нові можливості для прямого інвестування американськими фірмами. По-друге, становлення нової міжнародної фінансової та торгової системи, а саме створення Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Генеральної угоди з тарифів та торгівлі, зробило долар стандартною валютою міжнародних операцій. Крім того, нова система була націлена на поступову лібералізацію міжнародної економіки через ліквідацію тарифних бар’єрів в торгівлі. Усунення цих обмежень стало сприятливою умовою для створення комплексних виробництв у більш ніж одній країні, а зменшення витрат на переміщення матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції гарантувало їх успішність. По-третє, американські компанії, які здійснювали іноземні інвестиції, звільнялися від сплати податків з отриманого за кордоном прибутку

Деякі автори вважають, що важливим стимулом для американських ПІІ стало створення у 1957 році ЄЕС. Інші піддають цю думку сумніву і наголошують, що заснування ЄЕС сприяло розвитку спільного міжнародного виробництва в межах Співтовариства, але навряд чи стало вирішальним фактом для збільшенні ПІІ США.

Слід зазначити, що одним з пріоритетних завдань уряду США у повоєнний період стало знищення створених у довоєнний період міжнародних картелів Як наслідок така політика стала причиною екстратериторіальної дії антимонопольних законів США, які поширювалися на закордонні картелі, діяльність яких негативно відбивалася на американському ринку.

На початку 1950-х років відбувається процес відновлення міжнародної конкурентоспроможності європейських компаній. У цей час німецькі компанії починають викуповувати конфісковані закордонні заводи, поновлювати старі міжнародні комерційні зв’язки. Італія також стає джерелом ПІІ. Серйозний вплив на зовнішньому автомобільному ринку набула Франція, що сприяло збільшенню кількості її іноземних виробництв Все це стало передумовою для початку періоду відновлення міжнародної конкуренції. Він починається з 1960 року, коли зменшується загальна частка ПІІ США, а частка Німеччини, Японії та Швейцарії навпаки збільшується

Також 1960-ті роки ознаменувалися появою в числі основних іноземних інвесторів Японії, яка до 1959 року переживала повоєнну реконструкцію. Крім того, приплив інвестицій у країну значно обмежувався існуванням жорсткого державного валютного регулювання На початку 1960-х років японські компанії почали вкладати інвестиції в сусідні країни: Тайвань, Таїланд, Гонконг та Сінгапур. Обсяг японських ПІІ значно виріс після того, як на початку 1970-х років, з метою підвищення вартості єни, японський уряд лібералізував, а потім взагалі скасував обмеження на експорт капіталу Японські компанії не лише продовжували вкладати кошти у азіатські країни, що розвиваються, але й почали здійснювати значні інвестиції в промислово розвинені країни.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Організація і техніко-економічне обґрунтування роботи потокової лінії для виготовлення деталі типу кришка
Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у виробництві. Реформу ...

Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера.Подальша вульгаризація буржуазної політекономії
Наука, яка закладає основи фаху будь-якого комерсанта-бізнесмена, приватного підприємця, бухгалтера-економіста і фінансиста, банківського працівника та ревізора-податківця, аудитора, спеціаліста страхової справи, менеджера та митника ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.