Розділи економіки

Передумови виникнення та розвитку багатонаціональних підприємств

У англійському напрямку розвивалося законодавство, що регулювало створення корпорацій і в Сполучених Штатах Америки. Спочатку практика інкорпорування через простий акт реєстрації виникла у зв’язку з заснуванням компаній, призначених для строго визначених видів діяльності. Так, у штаті Масачусетс, ще у 1798 році був прийнятий закон про інкорпорування водопровідних компаній, у 1811 році у штаті Нью-Йорк - про інкорпорування текстильних компаній. У цей самий час отримали поширення закони про “ultra vires”, тобто закони про заборону такої діяльності корпорації, яка не передбачена її статутом. Але після 1837 року законодавчі збори штатів починають приймати загальні закони про корпорації, які дозволяли компаніям набувати цей статус без спеціального рішення законодавчого органу Виняток становили лише компанії, які мали право примусового викупу земель, монополії та банки.

Через те, що закони про корпорації не відповідали умовам тогодення, починаючи з 1888 року відбувалася інтенсивна консолідація фірм, які набували форму трестів. З метою удосконалення законодавства, деякі з штатів, першим з яких став Нью-Джерсі, вводили норми, які надавали корпораціям право володіти акціями компаній, що утворюють трест, тобто створювати холдингові компанії. Крім того, у 1891 році в Нью-Джерсі був прийнятий закон, який надавав корпораціям право здійснювати операції у кількох штатах одночасно. Згодом подібні закони були прийняті й у інших штатах.

Система законодавства Франції та Німеччині також пішла шляхом закріплення організаційних форм групової власності на підприємства. У Франції перші джерела законодавства, які торкалися акціонерної справи, з'явилися у ХVІІ ст., а 24 липня 1867 року був прийнятий закон про акціонерні компанії, якій діє у Франції до теперішнього часу.

У Німеччині перші законодавчі акти, які тою чи іншою мірою стосувалися акціонерних компаній, з'явилися лише у ХІХ ст. Уперше така форма організації зустрічається в гамбурзькому законі 1835 року та в прусському законі про залізничні підприємства 1838 року. Закон, якій безпосередньо регулював порядок створення акціонерних компаній, був виданий в Пруссії у 1843 р. Після цього відбувається подальша розробка законодавства з регулювання процесу створення та діяльності акціонерних компаній і в 1870 році приймається новий загальний закон про акціонерні компанії та акціонерні товариства, який й досі має юридичну силу.

Серед правових умов, які стали стимулом для розвитку БНК також слід відзначити роль патентного права. Так, наприклад, з 1872 року в Канаді уперше власниками канадських патентів могли бути особи, що не є громадянами Канади. Це, у свою чергу, призвело до збільшення прямих інвестицій через філії американських компаній. Історія розвитку окремих фірм свідчить, що захист через патентне право відігравав важливу роль у стимулюванні прямих іноземних інвестицій у сільське господарство і машинобудування Канади. Також можна припустити, що у свій час патентне право стало інструментом для залучення інвестицій у Францію, Німеччину й Англію

Перші "по-справжньому" багатонаціональні компанії з'явилися у 1890-х роках у Британії та Європі. Домінуючу позицію у цей час займали німецькі фірми, які діяли у хімічній і текстильній галузях промисловості та у сфері виробництва електротоварів Однак, після поразки Німеччини у Першій світовій війні (так само, як і в Другій світовій війні), закордонну власність її компаній було конфісковано. Звичайно, це значно загальмувало розвиток німецьких БНК у двадцятому сторіччі порівняно з БНК інших країн.

Цей самий період також був відмічений появою американських БНК. Вважається, що першою американською БНК була компанія з виробництва швейних машин “American Singer Sewing Machine Company”. У 1855 році компанія почала продавати свої машини у Францію використовуючи французьких посередників. Щоб задовольнити попит на свою продукцію у 1867 році компанія заснувала в Великобританії фабрику зі збору готових швейних машин з комплектуючих, які імпортувалися з США. У 1882 році Singer збудувала нову фабрику, яка займалася виробництвом машини вже з місцевих матеріалів Таким чином, компанія “Singer” стала першою фірмою, яка для забезпечення зростаючого попиту на закордонному ринку перейшла від експорту своєї продукції до її місцевого виробництва.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Інтеграція України у світове господарство
Унікальність переважаючої більшості країн колишнього СРСР полягає в тому, що вони виникли на руїнах відносно цілісної економічної і політичної системи. У зв'язку з цим ним об'єктивно необхідні час і відповідні зусилля для національно ...

Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій
Спеціальні економічні зони у країнах з перехідною економікою мають сприяти швидшому становленню ринкових механізмів в окремих регіонах. І в даній роботі ставиться за мету не лише довести наскільки вільні економічні зони (ВЕЗ) є ефек ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.