Розділи економіки

Аналіз фінансових результатів та рентабельності

Аналіз прибутку та рентабельності виконується на підставі ф.2 «Звіт про фінансові результати». Рентабельність робіт характеризує ефективність витрат на їх виконання:

Рентабельність активів підприємства характеризує ефективність управління активами, показує верхню межу дивідендів для акціонерів та інвесторів.

Рентабельність власного (акціонерного) капіталу:

Рентабельність продаж (коефіцієнт операційного прибутку) або рентабельність операційної діяльності характеризує ефективність витрат на реалізацію робіт і послуг.

Коефіцієнт валового прибутку:

Показує частку валового прибутку в чистому доході від реалізації, показує скільки коп. прибутку валового приносить кожна грн. реалізації.

Коефіцієнт чистого прибутку:

Показує, скільки коп. (грн.) чистого прибутку приносить кожна гривня реалізації (чистого доходу).

За всіма показниками можна сказати, що лише рентабельність робіт займає плюсове значення, а по решті показників видно, що підприємство збиткове.

Склад прибутку (збитку) та його динаміка показано в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9. - Аналіз фінансових результатів та прибутковості підприємства.

№ п/п

Показник і рядок форми №2

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+,-)

Темп росту, %

1

Чистий дохід від реалізації робіт, тис. грн. (р. 035)

3753,0

5145,0

+1392

137

2

Собівартість реалізованих робіт (в т. ч. витрати на перевезення), тис. грн. (р. 040)

2078,0

3729,0

+1651

179,4

3

Валовий прибуток (р. 050), тис. грн.

1675

1416,0

-259

84,5

4

Рентабельність надання послуг, % (р. 3/р. 2*100%)

80,6

37,9

-42,7

47,0

5

Операційні доходи, тис. грн. (р. 060)

21,0

2,0

-19,0

9,5

6

Операційні витрати (сума адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат), тис. грн. (сума рр.070-090)

675

884

+209

131

7

Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток, тис. грн. (р. 100) Збиток, тис. грн. (р. 105)

1021

534

-487

52,3

8

Рентабельність операційної діяльності, % (р.7/р.1*100%)

27,2

10,4

-16,8

38,2

9

Доходи від фінансової та інвестиційної діяльності, тис. грн. (рр. 110-130)

-

-

-

-

10

Фінансові витрати, тис. грн. (рр. 140-160)

801

-

-801

-

11

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: Прибуток, тис. грн (р.170) Збиток, тис. грн. (р. 175)

220 -

534 -

+314 -

242 -

12

Податок на прибуток від звичайної діяльності, тис. грн. (р. 180)

85,0

171,0

+86

21,2

13

Фінансові результати від звичайної діяльності

135,0

363,0

+228

308,8

14

Чистий прибуток, тис. грн. (р. 220)

135,0

363,0

+228

308,8

15

Рентабельність активів, %

3,4

9

+5,6

261,6

16

Коефіцієнти: валового прибутку (р.3/р.1) чистого прибутку (р. 14/р. 1)

0,45 0,04

0,27 0,07

-0,18 0,03

60 175

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Податок на прибуток
Державний податковий контроль є суттєвим елементом державного регулювання економіки й обов’язковою умовою ефективного функціонування фінансової системи та економіки країни в цілому. Тому дотримання платниками податків податкової дисципліни потр ...

Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової економіки
Актуальність теми. Початок XXI століття характеризується суттєвими якісними змінами в характері і рушійних силах суспільного розвитку. Економічні системи держав безперервно модернізуються у відповідь на динамічні технологічні зрушення. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.