Розділи економіки

Аналіз витрат на виробництво продукції (послуг, робіт)

Аналіз витрат на виробництво продукції (послуг, робіт) виконано на підставі даних: звіт про фінансові результати ф.2 та звіт про витрати на виробництво ф.5-с. Аналіз витрат за економічними елементами показує як змінюється величина витрат у звітному періоді, а також за рахунок збільшення (чи зменшення) якого елементу затрат змінюється величина операційних витрат. Розрахунки відображено в таблиці 2.7 та 2.8.

Таблиця 2.7. - Аналіз операційних витрат за 2008-2009рр.

Найменування показників

На кінець попереднього року

На кінець звітного року

Відхилення (+;-)

Темп росту, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Матеріальні витрати

16897,8

43,6

36436,2

55,1

19538,4

11,5

215,6

Амортизація основних фондів

1008,8

2,6

1182,1

1,8

173,3

-0,8

117,2

Витрати на оплату праці

13332,2

34,4

18586,2

28,0

5254,0

-6,4

139,4

Відрахування на соціальні заходи

4926,7

12,7

6769,2

10,2

1842,5

-2,5

137,4

інші операційні витрати

2565,9

6,7

3208,1

4,9

642,2

-1,8

128,0

Всього операційних витрат

3303,0

100

4751,0

100

1448

0

143,8

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Теоретичні засади методики аналізу фінансових інвестицій
Відомо, що основна мета діяльності кожного підприємства полягає у отриманні найбільшого прибутку. В процесі інвестиційної діяльності підприємство повинно так спланувати свою діяльність, щоб при найменшій сумі вкладень отримати найбільш ...

Калькулювання собівартості послуг в системі житлово-комунального господарства
В умовах переходу до ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності підприємств. Обчислення цього показника необхідно для: оцінки виконання плану по даному показнику і його ди ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.