Розділи економіки

Аналіз витрат на виробництво продукції (послуг, робіт)

Аналіз витрат на виробництво продукції (послуг, робіт) виконано на підставі даних: звіт про фінансові результати ф.2 та звіт про витрати на виробництво ф.5-с. Аналіз витрат за економічними елементами показує як змінюється величина витрат у звітному періоді, а також за рахунок збільшення (чи зменшення) якого елементу затрат змінюється величина операційних витрат. Розрахунки відображено в таблиці 2.7 та 2.8.

Таблиця 2.7. - Аналіз операційних витрат за 2008-2009рр.

Найменування показників

На кінець попереднього року

На кінець звітного року

Відхилення (+;-)

Темп росту, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Матеріальні витрати

16897,8

43,6

36436,2

55,1

19538,4

11,5

215,6

Амортизація основних фондів

1008,8

2,6

1182,1

1,8

173,3

-0,8

117,2

Витрати на оплату праці

13332,2

34,4

18586,2

28,0

5254,0

-6,4

139,4

Відрахування на соціальні заходи

4926,7

12,7

6769,2

10,2

1842,5

-2,5

137,4

інші операційні витрати

2565,9

6,7

3208,1

4,9

642,2

-1,8

128,0

Всього операційних витрат

3303,0

100

4751,0

100

1448

0

143,8

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Стратегія розвитку України в умовах глобалізації
Сьогодні економічний розвиток жодної країни не можна розглядати поза контекстом процесу глобалізації. Глобалізація впливає на розвиток світових ідеологій, інтенсивну боротьбу за встановлення світового порядку, стрибкоподібне зростання кіль ...

Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
Сучасний етап розвитку зв'язаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Тому свідчення - ріст ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.