Розділи економіки

Аналіз забезпеченості та ефективності використання трудових ресурсів

З даних таблиці видно, що учисельності працюючих у звітному та базовому роках великих змін не відбулося, чисельність працюючих зменшилась на 3 чол. або на 0,7%.

Відповідно до незначних змін чисельності працівників, незначні зміни відбулися і в кількості відпрацьованих людино-годин, відхилення становить -2200люд/год. Витрати робочого часу і у звітному і базовому роках також майже на одному рівні.

У базовому році значно зросла продуктивність праці на 85,5%, середньогодинний виробіток також зріс на 84,8%. Зростання продуктивності праці в основному відбулося за рахунок зростання обсягу виробництва на 84,3%.

Темпи росту продуктивності праці випереджають темпи росту заробітної плати - це позитивне явище.

Визначити відповідність чисельності працюючих потребам виробництва, відносну забезпеченість підприємства трудовими ресурсами можна за допомогою такого розрахунку:

- чисельність працюючих відповідно звітного і базового року;

- індекс росту обсягу робіт або іншого обсягового показника в натуральних одиницях виміру.

Робимо висновок, що підприємство не повністю забезпечене трудовими ресурсами, а отже потребує залучення нових працівників.

Аналіз руху трудових ресурсів на підприємстві за допомогою показників руху наведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6. - аналіз руху кадрів на підприємстві «Вагоноремонтний завод» в 2008 - 2009рр.

Показники

Базовий рік

Звітний рік

Відхилення (+;-)

Темп росту, %

Оборот по прийому

0,08

0,2

0,12

250

Оборот по звільненню

0,1

0,1

0

100

Коефіцієнт плинності

0,08

0,05

-0,03

62,5

Коефіцієнт прийому у 2009 році порівняно з 2008 роком збільшився, оскільки було взято на роботу на 15 осіб більше.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві
економічна продуктивність праця Вихід України з економічної кризи і вирішення стратегічних завдань щодо розвитку національної економіки, можливі за умови значного підвищення ефективності всієї сукупної праці суспільства. Від цього залеж ...

Теорія граничної корисності
Теорія граничної корисності, напрямок політекономії, що виникнуло в останній третині 19 в. Розробляли представники австрійської школи: У. Джевонс, Л. Вальрас, К. Менгер, Э. Бем-Баверк і ін. Відповідно до теорії граничної корисності, ці ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.