Розділи економіки

Аналіз забезпеченості та ефективності використання трудових ресурсів

Якісний бік використання трудових ресурсів підприємства характеризують показники продуктивності праці. Продуктивність праці визначають як в натуральному, так і у вартісному вимірах, натуральні вимірники використовують там, де виробляють один вид продукції (послуг). Вартісний вимірник має більш універсальний характер і може бути використаний на будь-якому підприємстві.

Продуктивність праці розраховується як відношення обсягу робіт до середньооблікової чисельності працюючих:

Коефіцієнт обороту по прийому:

Коефіцієнт обороту по вибуттю:

Коефіцієнт плинності:

- середньооблікова чисельність працюючих, осіб;

- кількість робітників, що звільнилися за власним бажанням або через порушення трудової дисципліни.

Аналіз проводиться на підставі даних форм 1 - ПВ «Звіт з праці», З - ПВ «Звіт з виконання робочого часу». Результати відображено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5. - Аналіз забезпеченості та ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві «Вагоноремонтний завод» в 2008 - 2009рр.

Назва показника

База

Звіт

Відхилення (+;-)

Темп росту, %

Обсяг робіт, тис. грн.

1866,0

1754,0

-112

94,0

Чистий дохід (виручка) від надання послуг, ОП, тис. грн.

3753,0

5145,0

+1392

137

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб

439

436

-3

99,3

Прийнято працівників, осіб

37

52

+15

140,5

Вибуло працівників, осіб

46

46

0

100

У тому числі: - за власним бажанням, звільнено за прогули та інші порушення дисципліни; - з причин скорочення штатів

34 -

21 -

-13 -

61,7 -

Відпрацьовано людино-годин усіма працівниками облікового складу

754892

752692

-2200

99,7

Втрати робочого часу, людино-днів

17041

16994

-47

99,7

Фонд оплати праці, тис. грн.

13092,4

18139,4

+5047

138,5

Середньомісячна заробітна плата, грн.

1091

1511,6

+420,6

138,5

Продуктивність праці, тис. грн./особу

81,2

150,6

+69,4

185,5

Продуктивність праці, тис. грн./особу (за обсягами)

61,0

82,7

+21,7

135,6

Середньогодинний виробіток, грн./людино-год.

47,2

87,2

+40

184,8

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Исследование украинского рынка сельскохозяйственной и пищевой продукции
Послідовна інтеграція України в Європейську економічну Спільноту відкриває великі можливості для просування української продукції на ринки Європи. Важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між Україною та Співтовариством є ...

Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві
економічна продуктивність праця Вихід України з економічної кризи і вирішення стратегічних завдань щодо розвитку національної економіки, можливі за умови значного підвищення ефективності всієї сукупної праці суспільства. Від цього залеж ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.