Розділи економіки

Коротка характеристика підприємства СП «Вагоноремонтний завод»

Основними завданнями та функціями заводу є:

Виконання всіх, що передбачено затвердженим планом, видів ремонту, модернізації і поліпшення рухомого складу та його устаткування, проектування, будівництво, збирання випробування нового рухомого складу, виготовлення запасних частин, технологічного оснащення, інструменту, нестандартного устаткування, забезпечення надійної роботи пристроїв, обладнання, що знаходиться на балансі, розробка і впровадження заходів з підвищення безпеки та надійності рухомого складу.

Виконання робіт з ремонту та нового формування колісних пар вагонів метрополітену та моторейкового транспорту, вироблення і реалізація товарів, продукції, а також будь-які інші види господарської діяльності, дозволені законодавством України з метою отримання прибутку (доходу). Виконання робіт з реконструкції, модернізації, капітального та поточного ремонтів, технічного обслуговування та іншого поліпшення основних фондів заводу. Розробка нормативно-технічної документації на ремонт і обслуговування рухомого складу та основних засобів заводу, яка затверджується директором заводу. Розробка і виробництво технічних засобів і обладнання, що знаходяться на балансі заводу, а також автоматизованих систем керування технічними засобами, що забезпечують перевезення пасажирів і їх безпеку. Своєчасне освоєння нових дільниць, виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання. Виконання пусконалагоджувальних робіт для заводу та для інших підприємств, установ, організацій та служб. Виготовлення та реалізація товарів, продукції робіт (послуг) для інших підприємств, служб та громадян. Надання непрофільних платних послуг населенню. Забезпечення нагляду за ходом проектування та будівництва об'єктів заводу. Забезпечення високих техніко-економічних показників господарської діяльності. Укомплектування заводу кадрами працівників та підвищення їх кваліфікації, зміцнення трудової дисципліни і забезпечення виконання „Правил технічної експлуатації метрополітену", „Правил внутрішнього трудового розпорядку метрополітену" та інших нормативних актів. Створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил та норм соціального страхування, охорони праці, техніки безпеки. Забезпечення дотримання прав працівників, які гарантовані законодавством з охорони праці.

Виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Забезпечення пожежної безпеки в підрозділах та на об'єктах заводу. Забезпечення раціонального витрачання коштів, що виділяються заводу для ведення господарської діяльності. Забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством. Забезпечення збереження і раціональне використання матеріальних та енергетичних ресурсів. Здійснення оперативного та бухгалтерського обліку результатів своєї роботи, ведення статистичної звітності відповідно до встановленого метрополітеном порядку.

Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності. Забезпечення режиму секретності. Проведення заходів з мобілізаційної готовності заводу на особливий період.

Організація проведення експертизи щодо пожежної безпеки проектів на реконструкцію, заміну технологічних процесів, перепланування виробничих площ, які здійснюються господарським способом та за планами проведення капітального ремонту.

Подібні статті по економіці

Особливості процесу первісного нагромадження капіталу та економічні ідеї меркантилізму (XVI-XVII ст.)
XVII-XVIII століття займають особливе місце в історії Нового часу. Це був повний протиріч, боротьби і нових теорій перехідний період, який завершив історію європейського феодалізму і поклав початок періоду перемоги і затвердження капіт ...

Інфляційні очікування
Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.