Розділи економіки

Пріоритети у сфері зовнішньої політики

Зміцнення національної безпеки

Одним із головних завдань зовнішньої політики до 2010 року залишатиметься забезпечення міжнародних гарантій державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, сприятливих зовнішніх умов для розвитку України. Це вимагатиме активізації її участі у формуванні нової моделі світу, покликаної знизити ймовірність виникнення глобальних та локальних військових конфліктів. Україна виступатиме за послідовне втілення принципу неподільності безпеки та принципу гарантування безпеки всіх через безпеку кожного, а також за право всіх держав обирати ті засоби безпеки, які вони вважають за доцільне.

В умовах глобалізації всіх сфер міжнародного життя посилення гарантій нашої національної безпеки можливе лише шляхом повномасштабної інтеграції України до європейських та євроатлантичних політичних і економічних організацій співробітництва та структур безпеки. З цією метою Україна поглиблюватиме співробітництво на всіх рівнях в рамках ОБСЄ як унікальної складової нової геополітичної моделі Європи, максимально використовуючи цю обставину для реалізації власних національних інтересів і стратегічних завдань. Україна всебічно сприятиме повній та ефективній реалізації особливої ролі цієї організації в забезпеченні стабільності і безпеки та створенні на європейському континенті єдиного простору співробітництва та безпеки без будь-яких розподільних ліній.

Дедалі важливішою складовою нової геополітичної моделі Європи ставатиме реформоване й розширене НАТО. Важливого значення для України набуватиме всебічне наповнення конкретним змістом відносин її особливого партнерства з НАТО. Розв'язання цього завдання залежатиме від ефективності участі України у Раді Євроатлантичного партнерства та у Програмі Партнерства заради миру (ПЗМ). Процес зближення України з НАТО відбуватиметься на тлі трансформації альянсу з військово-політичної на політично-військову організацію з посиленням ролі європейських держав у підтриманні безпеки в Європі.

Одним з найвідповідальніших завдань буде нейтралізація спроб протиставити відносини Україна-НАТО стратегічному партнерству України з Росією, від якого залежатиме стабільність усього пострадянського геополітичного та геоекономічного простору. Основними на цьому напрямі є реалізація положень Договору про економічне співробітництво на 1998 - 2007 роки, подальше вдосконалення договірно-правової бази на основі міжнародних стандартів, завершення делімітації та демаркації державного кордону, а також вирішення питань, пов'язаних з тимчасовим перебуванням Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України.

У контексті забезпечення національної безпеки важливе значення матимуть відносини стратегічного партнерства з США, які на початку третього тисячоліття залишатимуться одним з визнаних світових лідерів та продовжуватимуть здійснювати реальний багатосторонній вплив на міжнародні відносини в глобальному вимірі. Всебічне поглиблення стосунків із США буде вагомим чинником у прискоренні інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур.

Простір від Балтики до Чорного моря та Прикаспію зусиллями регіональних структур безпеки при вирішальній ролі України буде перетворено на "пояс стабільності і співробітництва". У цьому контексті особливе значення матимуть заходи зміцнення довіри та безпеки у військово-морській діяльності на Чорному морі, започатковані з ініціативи України.

Активна участь у створенні європейських та євразійських транспортних коридорів сприятиме диверсифікації джерел постачання енергії та стратегічної сировини і залишається для України життєво необхідною передумовою забезпечення національної безпеки. Це, зокрема, стосується участі у створенні нафтогазових транспортних коридорів Чорноморсько-Каспійського регіону як одного з пріоритетних завдань глобальної стратегії країни в наступному столітті.

Важливою складовою політичного іміджу України має стати проведення чітко виваженої політики залучення, використання та надання технічної і фінансової допомоги. Для цього впроваджуватиметься механізм участі українських фахівців у програмах технічного співробітництва, що здійснюватимуться в інших країнах світу, зокрема в Центральній та Східній Європі. Робота з донорськими організаціями та країнами буде здійснюватися з урахуванням національних інтересів держави і забезпечуватиме ефективну та незалежну реалізацію окремих проектів.

Важливим внеском України у регіональну безпеку буде активна участь її Збройних Сил у дво- та багатосторонніх військових формуваннях. Завдяки такій формі співпраці українські Збройні Сили наближатимуться до стандартів кращих європейських армій.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Ординалістська теорія поведінки споживача
Усі люди, як споживачі різних благ, щодня стикаються з проблемою вибору. Які продукти харчування споживати? Який одяг носити? В яку школу віддати дітей? Яким транспортним засобом добратися на роботу? Який театр чи концертний зал відві ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Розростання глобалізаційних процесів зумовлює все більшу взаємозалежність національних економік країн, що не лише сприяє інтернаціоналізації, а й становить загрозу їхній економічній безпеці. Таку тенденцію можна легко простежити розгля ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.