Розділи економіки

Територіальні відмінності та особливості розвитку людського потенціалу Житомирської області на сучасному етапі

Регіональна диференціація рівня розвитку людського потенціалу викликана різницею у демографічних тенденціях, зайнятості населення, ринку праці, освітньої кваліфікації, рівня фінансового добробуту, розвитку соціальної інфраструктури і т.д.

Для демографічної ситуації в Житомирській області характерні наступні тенденції:

Послідовне скорочення населення (рис. 2), що переростає у незворотну депопуляцію. Чисельність наявного населення області за даними Всеукраїнського перепису населення на 05.12.2001 р. становила 1389,5 тис. осіб проти 1537,5 тис. у 1990 р., а станом на 01.01.2012 року - 1273,2 тис. осіб. Відбувається зменшення як міського, так і сільського населення.

Рис. 2. Динаміка чисельності наявного населення Житомирської області на початок року, тис. осіб [27]

Слід відмітити, що у сільській місцевості області негативні демографічні тенденції більш глибокі, ніж у міських поселеннях. Якщо у міських поселеннях кількість наявного населення за 2011 р. скоротилася лише на 0,1%, то у сільській місцевості - на 0,9%, що становило 5 тис. осіб. На зменшення чисельності сільського населення негативно вплинули адміністративні перетворення сільських поселень у міські, спад народжуваності і зростання смертності. Майже у всіх районах області у 2011 р. у порівнянні з 2010 р., крім Житомирського, відбулось зменшення чисельності наявного населення. Незначне зростання чисельності населення відмічалось у містах обласного значення: Житомир та Коростень.

Старіння населення, що збільшує демографічне та економічне навантаження на одну особу працездатного віку. В 2002 році (за даними Всеукраїнського перепису населення на 05.12.2001 р.) із загальної кількості постійного населення частка осіб у віці 0-15 років становила 19,5%, у віці 16-59 років - 57,6%, у віці 60 і понад - 22,9%; в 2011 році: населення у віці 0-15 років - 16,9%, у віці 16-59 років - 61,5%, у віці 60 і понад - 21,6%. Чисельність населення у віці 60 років і старше (показник старіння населення) перевищує число дітей у віці 0-15 років.

Несприятливий стан шлюбно-сімейних відносин, що у майбутньому може вплинути на якість трудового потенціалу; якщо у 1990 р. було зафіксовано 14,9 тис. шлюбів, то у 2011 р. - лише 10,0 тис.

Збільшення середньої очікуваної тривалості життя при народженні: у 2004-2005 рр. - 66,19 років (для чоловіків - 60 років, для жінок - 73,18 років), а у 2011 році - 69,85 років (відповідно, 64,35 та 75,38). Для порівняння: середня очікувана тривалість життя населення при народженні у США становить 78 років (75 та 80), у Європі - 75 років (71 і 79), в Японії - 82 роки (78 і 85) [19]. Високий рівень смертності чоловіків у працездатному віці (40% 16-річних хлопчиків не мають шансів дожити до 60 років). Внаслідок цього у найбільш продуктивному віці коефіцієнт смертності чоловіків перевищує аналогічні показники для жінок, а різниця між очікуваною тривалістю життя жінок та чоловіків досягає 11 років.

Статевий склад населення характеризується перевагою чисельності жінок над чоловіками на 93,7 тис. В області на 1000 жінок припадає 863 чоловіки. При цьому з віком диспропорція поглиблюється.

Природне скорочення населення Житомирської області, як видно з таблиці 5, обумовлене низьким рівнем народжуваності і тенденцією досить високої смертності населення. Загальний коефіцієнт народжуваності за 2011 рік склав 11,9 на 1000 осіб наявного населення, а коефіцієнт смертності - 16,0 на 1000 осіб, тобто в 1,3 рази перевищує народжуваність, викликає занепокоєння коефіцієнт смертності дітей до 1 року - для області він склав 8,9 на 1000 осіб [28].

Таблиця 5. Показники природного та міграційного руху населення Житомирської області

Показники

1990

1995

2000

2002

2005

2007

2010

2011

Кількість, тис. осіб

- народжених

19,6

16,3

12,6

12,3

12,9

14,3

14,7

15,2

- померлих

20,1

23,6

23,1

23,7

24,9

24,2

21,2

20,4

Природний приріст (скорочення), тис. осіб

-7,2

-10,6

-11,4

-12,0

-9,9

-6,5

-5,3

На 1000 населення:

- народжених

12,9

11,0

8,9

8,9

9,6

10,9

11,4

11,9

- померлих

13,2

15,9

16,4

17,1

18,6

18,5

16,6

16,0

- природний приріст (скорочення)

-0,3

-4,9

-7,5

-8,2

-9,0

-7,6

-5,2

-4,1

Міграційний приріст (скорочення) населення, тис. осіб

-26,4

-7,4

-5,6

-2,4

-3,2

-1,7

-0,3

-0,5

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Національне багатство, прибуток
Виробничі можливості суспільства завжди були обмежені. Зі збільшенням населення виникала необхідність залучення в господарський оборот нових земель, самих різних природних ресурсів. До початку ХХ сторіччя темпи приросту використовуваних ресурсів зали ...

Розміщення продуктивних сил Німеччини
Тема курсової роботи - “Розміщення продуктивних сил Німеччини”. На сьогоднішній час дана тема є більш ніж актуальною для нашої країни, адже Німеччина є найбільшим донором України на двосторонньому рівні. Державні заходи підтримки з бок ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.