Розділи економіки

Оцінка модернізаційних змін, що відбуваються в господарстві Житомирської області під впливом розвитку людського потенціалу

Економіка сьогодення базується на знаннях та інноваціях, використанні інформаційно-комп’ютерних технологій. Розвинутий інтелект нації є основою технологічного прориву та впровадження інноваційної моделі української економіки. Активізація творчого потенціалу людини, розвиток висококваліфікованої робочої сили є найефективнішим способом досягнення економічного зростання та визначальним фактором конкурентоспроможності підприємств.

В розвинутих країнах частка нових й удосконалених товарів, техніки і технологій складає понад 70% приросту ВВП. Україна належить до тих країн, чий рівень економічного стану не відповідає ступеню науково-технічного розвитку та освітнього потенціалу [16].

Від ефективності формування, розвитку та використання людського потенціалу залежать обсяги інноваційної діяльності промислових підприємств регіону та реалізації інноваційної продукції споживачам.

Аналіз роботи промислових підприємств Житомирської області показує, що протягом 2000-х років спостерігається тенденція падіння інноваційної активності виробничої сфери (табл. 2).

Так, якщо в 2000 р. питома вага підприємств, що впроваджували інновації складала 17,9%, то в 2011 р. 13,8%, або в 1,3 рази менше. Питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової у 2000 р. складала 13,3%, а в 2011 р. - лише 3,8%, що в 3,5 рази менше. Із 334 підприємств області, що реалізували промислову продукцію в 2011 р., тільки 26 підприємств реалізували інноваційну продукцію.

Таблиця 2. Впровадження інновацій на промислових підприємствах Житомирської області

Роки

2000

2002

2004

2008

2009

2010

2011

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %

17,9

18,8

8,3

11,1

9,9

10,0

13,8

Упроваджено нових технологічних процесів

40

48

31

30

18

20

43

Освоєно виробництво інноваційних видів продукції, найменувань

452

590

89

24

16

22

44

з них нові види техніки

9

12

16

9

5

10

11

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %

13,3

11,4

3,5

2,3

0,8

1,5

3,8

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Ринкова інфраструктура
Проголошення України незалежною державою відкрило реальні можливості переходу її до ринку. Подолання деструктивного тоталітарно-адміністративного режиму,корінна перебудова економічних процесів шляхом здійснення радикальних реформ, спрямов ...

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Севмолокозавод за основними критеріями
В умовaх ринкових відносин головною лaнкою всієї економіки виступaє підприємство, оскільки сaме нa цьому рівні створюються необхідні для суспільствa життєві блaгa. Стійке фінaнсове положення промислового підприємствa, діючого в умов ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.