Розділи економіки

Аналіз основних техніко-економічних показників

Динаміка плинності кадрів підприємства.

Табл. 2.5 Чисельність працівників.

Чисельність працівників

Рік

2008

2009

2010

Загальний контингент

845

837

953

з перевезень

531

512

507

Динаміку плинності персоналу на підприємстві покажемо на рис.2.2.

Рис.2.2 Плинність персоналу.

Проаналізувавши данні про персонал підприємства та звівши їх у табличний та графічний спосіб чітко бачимо тенденцію невеликого росту загальної чисельності робітників локомотивного депо Красноармійськ, але в цей же час спостерігається зменшення чисельності персоналу залучених до перевезень. Це викликано ростом потреби в обслуговуючому персоналі депо (слюсарі, механіки та ін.), та зменшенням об’єму перевезень. Але в результаті зниження кількості машиністів локомотивів та їх помічників в 2011 та на початку 2012 року спостерігалися проблемні ситуації з нехваткою машиністів для виконання планових перевезень.

Висновок

Проаналізувавши фінансову діяльність підприємства за 2008-2010 рр., можна зробити висновок, що підприємство має стабільне положення і цілком покриває свої витрати.

Таким чином, діяльність підприємства протягом досліджуваного періоду стала не на багато успішною, ніж за попередні роки. Необхідно зазначити, що це стало можливим завдяки ефективній системі управління, а саме: на підприємстві відбувається ефективне планування, прогнозування діяльності та розподіл ресурсів (як матеріальних, так і людських).

На підвищення ефективності праці суттєво впливає не тільки такий фактор, як рушійна сила її росту, але й резерви росту ефективності праці. Із впевненістю можна сказати, що резерви підвищення продуктивності праці - це невикористані можливості економії затрат праці, які з’являються внаслідок дії тих чи інших факторів.

Для підвищення продуктивності праці необхідно вдосконалити: організацію допоміжних служб; організацію праці шляхом використання передових методів та прийомів праці та матеріального стимулювання; покращити використання обладнання та інших засобів у часі. Необхідно також проводити своєчасну заміну техніки із тривалим терміном експлуатації. Це, у свою чергу, значно збільшило б продуктивність праці.

Щодо внутрішньої політики підприємства, зазначимо, що адміністрація забезпечує відбір, підготовку та перепідготовку кадрів, всіляко сприяє підвищенню кваліфікації персоналу. На підприємстві встановлена жорстка дисципліна та відповідальність за результати праці. Разом із тим, можна відмітити й ефективну мотивацію, яка включає систему винагороджень та покарань. Тобто кадрова політика є досить ефективною. Але слід підвисити рівень трудової ініціативи робітників, удосконалити методи мотивації та психологічного впливу.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України
Подальший розвиток і вдосконалення льотної промисловості України тісно пов'язаний з розвитком систем електропостачання, за допомогою яких забезпечуються нормальна життєдіяльність людей, які користуються послугами льотного транспорту і ...

Сутнісна характеристика предмета політичної економії та еволюція її розвитку
Здобуття Україною на зламі тисячоліть незалежності й перехід від адміністративно-командної системи управління до ринкової економіки посилюють інтерес громадськості до економічної теорії, зокрема, до політичної економії. Політична еко ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.