Розділи економіки

Аналіз основних техніко-економічних показників

Аналіз виконання виробничих показників локомотивного депо Красноармійськ Донецької Залізниці.

Об’єм перевезень.

Табл. 2.1 Перевезення вантажу.

Показник (млн. т. км.)

2008

2009

2010

Електровози

10332.704

10829.604

10931.212

Тепловози

880.979

900.617

902.872

Разом

11213.683

11730.212

11834.084

Покажемо динаміку перевезень вантажу на рис.2.1 Для побудування гістограми використаємо показник "разом" за кожний рік, щоб показати загальний рівень перевезень з використанням електоро - та тепловозів Локомотивного депо Красноармійськ

Рис. 2.1 Динаміка перевезень вантажу.

Проаналізувавши показники перевезень вантажу локомотивами депо можна зробити висновок що спостерігається тенденція росту об’ємів перевезення за останні 3 роки в порівнянні зі звітністю 2000-2006 років де спостерігалась спадна тенденція, зі звітності про виконання виробничих показників бачимо що є перевиконання плану. Так у 2009 році зафіксоване максимальне у порівнянні з попереднім роками річне перевиконання плану перевезень на 6.7%.

Використання електроенергії та дизельного палива.

Табл. 2.2 Використання паливних ресурсів.

Рік Вид палива

2008

2009

2010

Вид палива

Електроенергія (тис. кВт/ч)

98481.1

103599.6

104357.9

дизельне паливо (тон)

11632.4

11096.10

11332.7

З даних наведених у таблиці видно перевищення планового використання паливних ресурсів, це викликано збільшенням перевезень, та підвищенням планової норми перевезень.

Так за проведенням аналізу двох показників можна підсумувати:

Об’єм перевезень виконується з перевищенням плану, за 2010 рік перевищення склало 6,7%. В загалом на підприємстві починаючи з 2005 року спостерігається виконання планових завдань та перевищення плану, що відносно до попередніх переодів то там спостерігається значне недовиконання плану більш ніж на 30%.

- За електротягою об’єм перевезень був перевищений на 3.5%, спостерігається тенденція підвищення об’єму. До 2004р. спостерігалось недовиконання на 0.4%. Через невиконання плану в вантажному русі на 0,6% збільшився простій на станції зміни локомотивних бригад на 4,6%, втрата часу на проходження дільниць з обмеженням швидкості збільшилась на 7,9%.

В цілому по теплотязі план перевиконаний на 2,9%. В попередніх роках до 2006 недовиконання становило від 10% до 18,7%. Це було пов’язано зі зменшенням вивізних робіт через закриття шахт, зменшення погрузки, відміною приміських потягів (нічні Красноармійськ - Дубово і Красноармійськ - Кураховка, та ін.) через їх збитковість.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. та її наслідки для України
Світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. в науковому світі вважається чи не найбільшим потрясінням із часів економічної депресії 1930-х років. Криза висвітлила реальні проблеми економік багатьох країн світу, в тому числі і Укра ...

Статистичне дослідження
Статистика - це наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних, соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних умовах місця і часу. Отже, предмет статистики - кількісна сторона масов ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.