Розділи економіки

Грошова маса

Відповідно до методологічних правил Національного банку України (НБУ) виділяють грошові агрегати різного складу:

§ M0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями;

§ М1 грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті;

§ М2 грошовий агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті й ін-

ші депозити;

§ М3 (грошова маса) - грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.

На основі статистичних даних звітів НБУ побудовано таблтцю структури та динаміки грошової маси і її агрегатів за період 2008 - 2011 рр. (табл.2.3.1.)

Таблиця 2.3.1.

Структура та динаміка грошової маси у 2008 - 2011 роках

Рік

Показники

Грошова маса М3

Грошова маса М2

Грошова маса М1

Грошова маса М0

Млрд. грн

У % до попер. року

Млрд. грн

У % до попер. року

Млрд. грн

У % до попер. року

Млрд. грн

У % до попер. року

2008

515,7

30,2

512,5

31,0

225,1

23,9

154,7

39,3

2009

487,3

-5.5

484,8

-5,4

233,8

3,8

157

1,5

2010

597,9

22,3

596,8

22,7

289,9

25,6

182,9

18,2

2011

664,4

24,8

661,01

25,1

311,1

27,5

193,98

19,3

За наведеними даними бачимо, що у 2009 грошова маса М3 зменшилася на 5,5 %. Це зумовлено зниженням депозитів населення у 2009 році, світовою фінансовою кризою. У 2010 - 2011 роках відновився стабільний ріст загального показника грошової маси в Україні.

Для більш детального аналізу слід обчислити питому вагу М0, М1, М2 в М3, тобто який відсоток складають дані грошові агрегати в загальній грошовій масі М3 за кожен рік досліджуваного періоду. (рис. 2.3.1.)

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Підприємство та підприємництво
  Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Підприємництво як одна з конкретних фор ...

Проблеми обслуговування державного боргу України
Аналіз стану державного боргу та ефективності управління державним боргом набуває особливого значення в сучасних умовах. Для України, як і для більшості держав світу - державні запозичення є основним джерелом покриття дефіциту бюджету, ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.