Розділи економіки

ВВП

Номінальний ВВП України збільшується з року в рік у розглянутому періоді. (табл.2.2.1.)

Таблиця 2.2.1.

Номінальний ВВП, у фактичних цінах, млрд. грн

Рік

2008

2009

2010

2011

1 кв. 2012

2 кв. 2012

3 кв. 2012

ВВП у фактичних цінах

948,1

913,3

1082,6

1316,6

297,0

351,0

392,1

Зміна реального ВВП (у % до відповідного року)

102,3

85,2

104,1

105,2

Рис.2.2.1 Динаміка ВВП України 2008 - 2012 рр. (у % до відповідного періоду попереднього року)

Для України 2011 рік був роком закріплення позитивних економічних зрушень, започаткованих у 2010 році. Приріст реального ВВП у 2011 році становив 5,2 %, що на 1,1 % більше ніж у 2010 році (рис 2.2.1.).

Рис.2.2.2 Обсяг ВВП на душу населення 2008 - 2012 рр., грн.

Найбільшим обсяг ВВП на душу населення у розглянутому періоді був у 2011 році - 28806 грн, найменшим у 2009 р. - 19832 грн. Після 2009 року обсяг ВВП на душу населення збільшується з року в рік (рис.2.2.2.).

ВВП за кінцевим використанням (ВВПкв) за секторами дорівнює:

Таблиця 2.2 2.

ВВП за категоріями кінцевого використання 2008 - 2010 рр.

Роки Показники

2008

2009

2010

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

ВВП

948056

100

913345

100

1082569

100

Кінцеві споживчі витрати:

758902

80,1

772826

84,7

914230

84,5

домашніх господарств

582482

61,4

581733

63,7

686082

63,4

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

7257

0,8

7079

0,8

8222

0,8

сектору загального державного управління

169163

17,9

18014

20,2

219926

20,3

- індивідуальні споживчі витрати

105879

11,2

120213

13,2

143909

13,3

- колективні споживчі витрати

63284

6,7

63801

7,0

76017

7,0

Валове нагромадження основного капіталу

250158

26,4

167644

18,3

195927

18,1

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

14379

1,5

-12274

-1,3

3616

0,3

Придбання за виключенням вибуття цінностей

346

0,0

445

0,0

375

0,0

Експорт товарів і послуг

444859

46,9

423564

46,4

549365

50,8

Імпорт товарів і послуг

-520588

-54,9

-438860

-48,1

-580944

-53,7

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Портфельний аналіз у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потенціалу
портфельний аналіз виробничий потенціал Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку проведення портфельного аналізу у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потен ...

Міжнародний ринок туристичних послуг України
У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Не кажучи вже ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.