Розділи економіки

Аналіз застосування концепцій теорій мотивації у редакції «OOPS!»

Щодо теорії мотиваційної гігієни Фредеріка Герцберга - то дослідження з цієї теорії в редакції журналу «OOPS!» не використовуються.

«Теорія сподівань» Врума - не дуже активно застосовується, бо керівники вважають дуже кропіткою і затратною роботою вимірювати затрати на працю і результати, оцінку цінностей кожного працівника та інше.

Це є негативним фактором, бо у сучасній практиці все більше уваги приділяють індивідуальним якостям людини і дослідженням потреб кожного окремого працівника, щоб скласти різні варіанти винагород для людей з різними цінностями і потребами.

Теорія справедливості - дослідження цієї теорії при розробленні системи стимулювання в редакції керівники зовсім забули, хоч її застосування є дуже корисним у сучасній практиці. Коли в організації використовується засади з цієї теорії, то виникають такі результати:

працівники чітко знають хто і за що отримує винагороди;

як проводиться оцінювання працівників;

премії, бонуси відіграють дуже важливу роль у мотивації працівників. Аналізуючи систему мотивації редакції журналу «OOPS!» було досліджено чому ця теорія не діє, основною причиною можна назвати: відсутність системи оцінки персоналу. Бонуси та преміє існують, але плану видачі та завдань, які треба виконати для отримання цих премій в організації не існує.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Планування собівартості продукції в умовах підприємництва
У сучасній, швидко змінній, обстановці переходу до ринку управлінню підприємства необхідно постійно проводити аналіз діяльності фірми для ухвалення управлінських рішень. Для аналізу і ухвалення рішень необхідна початкова інформація, та ...

Світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. та її наслідки для України
Світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. в науковому світі вважається чи не найбільшим потрясінням із часів економічної депресії 1930-х років. Криза висвітлила реальні проблеми економік багатьох країн світу, в тому числі і Укра ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.