Розділи економіки

Інвестиційна привабливість економіки України

В умовах глобалізації економічний розвиток будь-якої країни тісно пов’язаний зпідвищенням її інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів. У період становленняринкової економічної системи в Україні проблемам інвестиційної привабливості булоприсвячено низку праць вітчизняних вчених-економістів. Проте все ще залишаютьсяневирішеними питання політики сприяння та покращення інвестиційної привабливості країни.

При прийнятті інвестиційного рішення про розміщення виробництва в тій чи іншій країнііноземний інвестор, насамперед оцінює її потенційний інвестиційний ринок. Визначенняінвестиційної привабливості країни належить до числа складних завдань, розв’язання якихґрунтується на застосуванні різних підходів.

Аналіз найвідоміших підходів до оцінки інвестиційної привабливості країни показує, щоміжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники, а саме:динаміку приросту і структуру ВВП, стан платіжного балансу країни, фінансового ринку,обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу.

Мета таких досліджень - оцінка політичного,економічного і соціального стану країни. Серед різних міжнародних методик оцінкиінвестиційної привабливості варто виділити Moodys Investors Service, Standard & Poors Rating

Services, Fitch Ratings, Heritage Foundation / Wall Street Journal, Transparency International,Euromaney, Economic Intelligence Union та інші.

Так, за версією Economist Intelligence Unit (EIU), Україна за показниками якості бізнес-середовища посідає 75 місце серед 82 країн. Попри прогнози цієї організації щодо певногоз ростання рейтингу протягом 2007-2011 рр. (на 5 позицій), Україна й надалі суттєво відстає від основних конкурентів за іноземні інвестиції на світовому ринку [12, 120].

За даними проведеного у 2006 році рейтингу Heritage Foundation / Wall Street Journal Україна знаходилася на 133 місці, тобто була віднесена до країн з недостатнім рівнем економічної та політичної свободи. Характерними рисами даної підгрупи країн є проведення на державному рівні політики валютних обмежень, маніпулювання банківською системою.

Оцінка інвестиційної привабливості України згідно з іншими рейтинговими агентствами досить схожа - Україну визначають як інвестиційно-непривабливу країну. Проте, ми вважаємо, що при визначенні інвестиційної привабливості країни рейтингові агентства можуть отримати не зовсім вірний результат, оскільки в їх дослідженнях існують певні недоліки. Наприклад, до числа недоліків проведених рейтингів варто віднести обмеження вибірки дослідження тільки группами бізнесменів, компаній, організацій, котрі здійснюють діяльність на внутрішньому ринку України, що призводить до виключення з аналізу інших груп потенційних інвесторів. Крім того,включення в рейтинг питань, що визначають мотиви і перешкоди для інвестування, без урахування їх вагових часток в цілому при прийнятті інвестиційних рішень, не може бути джерелом отримання іноземними інвесторами об’єктивної інформації про інвестиційне середовище.

За даним рейтингом неможливо визначити, частка якого з факторів у ваговому вимірі є домінуючою.

Звідси випливає необхідність удосконалювання способів статистичного збору інформації,використання загальних критеріїв оцінки і сучасних методик оцінки з метою одержання об’єктивної інформації. Адже застосовувані показники мають відбивати стан і результати діяльності країни, бути актуальними, динамічними, прогнозованими і порівнянними при проведенні комплексної рейтингової оцінки.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки
державний регулювання німецький економіка Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби ...

Структура потреб підприємства
Важливим фактором розвитку підприємств, установ та організацій є рівень кадрового забезпечення. Він показує наскільки даний вид економічної діяльності, спроможний забезпечити вакантні робочі місця достатньою чисельністю кваліфікованих ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.