Розділи економіки

Удосконалення правової бази

Враховуючи зазначені вище проблеми, нагальним та необхідним є прийняття нової редакції Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, яка забезпечить усунення негативних явищ у сфері державних закупівель шляхом:

. створення державного органу, який би забезпечував реалізацію єдиної ефективної державної політики у сфері закупівель;

. враховуючи необхідність кардинального реформування системи державних закупівель в напрямі спрощення оприлюднення інформації проведення процедур та забезпечення їх відкритості, - є необхідним створення безкоштовного державного веб-порталу з питань державних закупівель на базі системи, розробленої в Антимонопольному комітеті, шляхом поновлення через суд дії постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 652;

. залишення під дією Закону тільки великі закупівлі державних підприємств та монопольних утворень;

. спрощення проведення процедур закупівель;

. мінімізувати можливості для недобросовісного оскарження рішень та діяльності замовника;

. забезпечення впливу громадських організацій на державні закупівлі виключно в межах, передбачених законодавством про громадські організації.

. враховуючи численні факти спотворення конкуренції під час проведення торгів, необхідно посилити діяльність органів Антимонопольного комітету України у сфері здійснення перевірок процедур державних закупівель[5].

Зазначені заходи дадуть змогу проводити єдину державну політику у сфері державних закупівель та забезпечити створення дієвого механізму державного та громадського контролю за сферою державних закупівель.

Прийняття нового Закону дозволить привести чинне законодавство про порядок здійснення державних закупівель у відповідність із загально визнаними міжнародними принципами державних закупівель та нормами законодавства ЄС, відновити прозорість та конкурентне середовище у сфері державних закупівель, а також запобігти можливим зловживанням у цій сфері.

Найближчими діями щодо розвитку системи державних закупівель мають бути наступні:

подальша оптимізація нормативно - правової бази щодо державних закупівель та державного замовлення;

забезпечення контролю за додержанням конкурентних принципів здійснення державних закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;

підвищення загального професійно - кваліфікаційного рівня державних службовців, у тому числі тих, діяльність яких пов'язана із здійсненням державних закупівель, у яких взяли участь близько 120 учасників; з вересня 2002 року запроваджено постійно діючі навчальні курси з питань державних закупівель на базі державних навчальних закладів;

поглиблення міжнародного співробітництва з питань державних закупівель (наприкінці 2002 року розпочалась реалізація спільного проекту з Світовим банком, який передбачає надання технічної та фінансової допомоги Україні у розвитку окремих елементів системи державних закупівель, зокрема, удосконалення законодавства, навчання спеціалістів, розвиток інформаційних технологій тощо);

вжиття заходів щодо збільшення чисельності Департаменту з питань координації державних закупівель та державного замовлення Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України;

погашення заборгованості державними замовниками за виконане у попередні роки державне замовлення, а також недопущення утворення нової бюджетної заборгованості з оплати товарів, робіт і послуг за виконане державне замовлення та встановлення персональної відповідальності керівників органів державної влади, установ і організацій-державних замовників щодо заборгованості за державне замовлення;

впровадження аудиту у сфері державних закупівель з метою запобігання порушень законодавства.

Висновки до розділу. На даний момент в Україні при проведенні тендерів виникає багато проблем, а саме: безпідставне завищення вартості послуг; надання тендерній палаті України, що є громадською організацією, невластивих для організації з таким статусом повноважень; низька мінімальна вартісна мережа товарів, робіт і послуг для застосування процедур торгів; монополізація у сфері оприлюднення інформації про закупівлі;невиправдане затягування термінів організації та проведення торгів; закладають витрати в ціну тендерних пропозицій; наявність лише однієї інформаційної системи у мережі Інтернет - «Портал «Державні закупівлі України». Ці проблеми заважають проведенні тендерної політики, а тому повинні бути вирішенні негайно: забезпечення контролю за додержанням конкурентних принципів; подальша оптимізація нормативно - правової бази щодо державних закупівель та державного замовлення; погашення заборгованості державними замовниками за виконане у попередні роки державне замовлення.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Поняття зносу в теорії оцінки вартості
Серед елементів ринкової економіки окреме місце посідає нерухомість, що виступає як кошти виробництва (земля, адміністративні, виробничі, складські, торгові й інші будівлі і приміщення, і навіть інші будівлі) і предмета чи об'єкта спож ...

Особливості функціонування корпоратизованих підприємств харчової промисловості України (на прикладі ПАТ Рівненська кондитерська фабрика)
Актуальність теми. За останні кілька років фінансовий та виробничий стан більшості підприємств України значно погіршився. Вагомим резервом в напрямку його покращення є підвищення ефективності використання оборотних коштів, які займають ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.