Розділи економіки

Удосконалення правової бази

Враховуючи зазначені вище проблеми, нагальним та необхідним є прийняття нової редакції Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, яка забезпечить усунення негативних явищ у сфері державних закупівель шляхом:

. створення державного органу, який би забезпечував реалізацію єдиної ефективної державної політики у сфері закупівель;

. враховуючи необхідність кардинального реформування системи державних закупівель в напрямі спрощення оприлюднення інформації проведення процедур та забезпечення їх відкритості, - є необхідним створення безкоштовного державного веб-порталу з питань державних закупівель на базі системи, розробленої в Антимонопольному комітеті, шляхом поновлення через суд дії постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 652;

. залишення під дією Закону тільки великі закупівлі державних підприємств та монопольних утворень;

. спрощення проведення процедур закупівель;

. мінімізувати можливості для недобросовісного оскарження рішень та діяльності замовника;

. забезпечення впливу громадських організацій на державні закупівлі виключно в межах, передбачених законодавством про громадські організації.

. враховуючи численні факти спотворення конкуренції під час проведення торгів, необхідно посилити діяльність органів Антимонопольного комітету України у сфері здійснення перевірок процедур державних закупівель[5].

Зазначені заходи дадуть змогу проводити єдину державну політику у сфері державних закупівель та забезпечити створення дієвого механізму державного та громадського контролю за сферою державних закупівель.

Прийняття нового Закону дозволить привести чинне законодавство про порядок здійснення державних закупівель у відповідність із загально визнаними міжнародними принципами державних закупівель та нормами законодавства ЄС, відновити прозорість та конкурентне середовище у сфері державних закупівель, а також запобігти можливим зловживанням у цій сфері.

Найближчими діями щодо розвитку системи державних закупівель мають бути наступні:

подальша оптимізація нормативно - правової бази щодо державних закупівель та державного замовлення;

забезпечення контролю за додержанням конкурентних принципів здійснення державних закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;

підвищення загального професійно - кваліфікаційного рівня державних службовців, у тому числі тих, діяльність яких пов'язана із здійсненням державних закупівель, у яких взяли участь близько 120 учасників; з вересня 2002 року запроваджено постійно діючі навчальні курси з питань державних закупівель на базі державних навчальних закладів;

поглиблення міжнародного співробітництва з питань державних закупівель (наприкінці 2002 року розпочалась реалізація спільного проекту з Світовим банком, який передбачає надання технічної та фінансової допомоги Україні у розвитку окремих елементів системи державних закупівель, зокрема, удосконалення законодавства, навчання спеціалістів, розвиток інформаційних технологій тощо);

вжиття заходів щодо збільшення чисельності Департаменту з питань координації державних закупівель та державного замовлення Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України;

погашення заборгованості державними замовниками за виконане у попередні роки державне замовлення, а також недопущення утворення нової бюджетної заборгованості з оплати товарів, робіт і послуг за виконане державне замовлення та встановлення персональної відповідальності керівників органів державної влади, установ і організацій-державних замовників щодо заборгованості за державне замовлення;

впровадження аудиту у сфері державних закупівель з метою запобігання порушень законодавства.

Висновки до розділу. На даний момент в Україні при проведенні тендерів виникає багато проблем, а саме: безпідставне завищення вартості послуг; надання тендерній палаті України, що є громадською організацією, невластивих для організації з таким статусом повноважень; низька мінімальна вартісна мережа товарів, робіт і послуг для застосування процедур торгів; монополізація у сфері оприлюднення інформації про закупівлі;невиправдане затягування термінів організації та проведення торгів; закладають витрати в ціну тендерних пропозицій; наявність лише однієї інформаційної системи у мережі Інтернет - «Портал «Державні закупівлі України». Ці проблеми заважають проведенні тендерної політики, а тому повинні бути вирішенні негайно: забезпечення контролю за додержанням конкурентних принципів; подальша оптимізація нормативно - правової бази щодо державних закупівель та державного замовлення; погашення заборгованості державними замовниками за виконане у попередні роки державне замовлення.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Максимізація прибутку на ринку монополістичної конкуренції у короткотерміновому періоді
Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії - фундаментальної науки про господарство, яка досліджує поведінку людей і пояснює, чому і як вони приймають ті чи інші економічні рішення. Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних ...

Роль держави в економіці
Головна мета курсової роботи — розкриття співвідношення між функціонуванням ринку як саморегулюючого механізму і мірою впливу держави та її органів на економічні процеси. Йдеться про одну із найскладніших проблем, яку кожна ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.