Розділи економіки

Особливості контролю здійснення тендерів державними органами

До органів, що здійснюють нагляд, контроль та координацію у сфері тендерів товарів, робіт і послуг, належать:

Верховна Рада України;

Кабінет Міністрів України;

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг;

Рахункова палата України;

Державна контрольно-ревізійна служба України;

Державне казначейство України;

спеціально уповноважений центральний органом виконавчої влади у галузі статистики;

правоохоронні органи[16].

Відповідно до положень спеціального закону, що регулює відносини у досліджуваній сфері, перераховані вище органи державної влади можна поділити на дві групи:

) координуючі органи - Антимонопольний комітет України;

) наглядові та контролюючі органи - Рахункова палата, Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, правоохоронні органи.

Державна контрольно-ревізійна служба України так само, як і правоохоронні органи, належить до загальної групи - "інших органів, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері тендерів", але виконує при цьому головні функції при здійсненні державного нагляду та контролю у сфері закупівель є:

проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель;

здійснення співробітництва з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель;

здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо закупівель;

складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

подання матеріалів до правоохоронних органів у випадках, передбачених законами України;

здійснення інших функцій, передбачених законами України.

Відповідно до звітів ДКРСУ до найрозповсюджених порушень у сфері державних закупівель відносять такі:

укладання договору без проведення процедури закупівель;

уникнення процедури закупівлі шляхом роздрібнення її суми на частини;

проведення торгів з обмеженою участю без погодження з уповноваженим органом;

фальсифікація матеріалів проведення торгів (тендеру);

фальсифікація протоколів розкриття тендерних пропозицій та проведення тендеру з метою підвищення ціни закупівлі;

укладання договорів закупівлі за цінами, вищими, ніж були в інших учасників торгів;

створення умов для перемоги окремого виконавця шляхом зміни перед проведенням тендеру номенклатури закупівлі;

необґрунтоване застосування процедури закупівлі одного учасника;

сприяння виконавцю у звільненні від сплати обов'язкових платежів до бюджету, здійснення яких в кінцевому результаті зводиться до перекачування державних грошей на рахунки "нечистих" власників та їх подільників.

В ході перевірки ДКРСУ при виявленні хоча б однієї з вище зазначених ознак злочину матеріали перевірки (ревізії) передаються до правоохоронних органів. Що ж стосується правоохоронних органів, у тому числі органів міліції, в Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" визначено, що вони "здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель в межах своєї компетенції, визначеної законами України". Так, наприклад, підрозділи ДСБЕЗ органів міліції згідно із Законом України "Про міліцію" та Постановою Кабінету Міністрів України "Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю" мають такий спектр повноважень, що дає можливість повноцінно здійснювати нагляд і контроль у сфері державних закупівель, а підрозділи служби боротьби з організованою злочинністю згідно із Законом України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" - до того ж протидіяти посадовим зловживанням, що містять ознаки організованої злочинної діяльності[15].

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Процес формування, побудови та створення підприємства
В сучасному світі стрімкого розвитку ринкових відносин слово "підприємство" давно здобуло звичного змісту. Кожен охочий може стати підприємцем здійснивши декілька операцій на ринку, що принесли певний прибуток. Не важко просто володіти стат ...

Організація обліку праці та її оплати в тваринництві
Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина. Ця тема неабияк актуальна у сучасному світі, адже кожен працівник насамперед зацікавлений у винагороді за виконану роботу, тому кожен працює для того щоб отримати заробітну пла ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.