Розділи економіки

Особливості контролю здійснення тендерів державними органами

До органів, що здійснюють нагляд, контроль та координацію у сфері тендерів товарів, робіт і послуг, належать:

Верховна Рада України;

Кабінет Міністрів України;

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг;

Рахункова палата України;

Державна контрольно-ревізійна служба України;

Державне казначейство України;

спеціально уповноважений центральний органом виконавчої влади у галузі статистики;

правоохоронні органи[16].

Відповідно до положень спеціального закону, що регулює відносини у досліджуваній сфері, перераховані вище органи державної влади можна поділити на дві групи:

) координуючі органи - Антимонопольний комітет України;

) наглядові та контролюючі органи - Рахункова палата, Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, правоохоронні органи.

Державна контрольно-ревізійна служба України так само, як і правоохоронні органи, належить до загальної групи - "інших органів, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері тендерів", але виконує при цьому головні функції при здійсненні державного нагляду та контролю у сфері закупівель є:

проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель;

здійснення співробітництва з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель;

здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо закупівель;

складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

подання матеріалів до правоохоронних органів у випадках, передбачених законами України;

здійснення інших функцій, передбачених законами України.

Відповідно до звітів ДКРСУ до найрозповсюджених порушень у сфері державних закупівель відносять такі:

укладання договору без проведення процедури закупівель;

уникнення процедури закупівлі шляхом роздрібнення її суми на частини;

проведення торгів з обмеженою участю без погодження з уповноваженим органом;

фальсифікація матеріалів проведення торгів (тендеру);

фальсифікація протоколів розкриття тендерних пропозицій та проведення тендеру з метою підвищення ціни закупівлі;

укладання договорів закупівлі за цінами, вищими, ніж були в інших учасників торгів;

створення умов для перемоги окремого виконавця шляхом зміни перед проведенням тендеру номенклатури закупівлі;

необґрунтоване застосування процедури закупівлі одного учасника;

сприяння виконавцю у звільненні від сплати обов'язкових платежів до бюджету, здійснення яких в кінцевому результаті зводиться до перекачування державних грошей на рахунки "нечистих" власників та їх подільників.

В ході перевірки ДКРСУ при виявленні хоча б однієї з вище зазначених ознак злочину матеріали перевірки (ревізії) передаються до правоохоронних органів. Що ж стосується правоохоронних органів, у тому числі органів міліції, в Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" визначено, що вони "здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель в межах своєї компетенції, визначеної законами України". Так, наприклад, підрозділи ДСБЕЗ органів міліції згідно із Законом України "Про міліцію" та Постановою Кабінету Міністрів України "Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю" мають такий спектр повноважень, що дає можливість повноцінно здійснювати нагляд і контроль у сфері державних закупівель, а підрозділи служби боротьби з організованою злочинністю згідно із Законом України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" - до того ж протидіяти посадовим зловживанням, що містять ознаки організованої злочинної діяльності[15].

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Проблеми управління прибутковістю та рентабельністю дільничої станції Микитівка
Сучасний розвиток економіки України супроводжується ускладненням економічних процесів, трансформацією власності і середовища господарювання, концентрацією виробництва і капіталу, що зумовлює об’єктивну необхідність забезпечення прибутковості су ...

Інтеграція України у світове господарство
Унікальність переважаючої більшості країн колишнього СРСР полягає в тому, що вони виникли на руїнах відносно цілісної економічної і політичної системи. У зв'язку з цим ним об'єктивно необхідні час і відповідні зусилля для національно ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.