Розділи економіки

Аналіз застосування тендерів в Україні на сучасному етапі

Головним управлінням економік облдержадміністрації наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 17.07.2004 N189 “Про делегування окремих функцій щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг ” делеговані функції щодо підготовки та подання до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.

Лакмусовим папірцем для огляду та аналізу функціонування системи державних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та моніторингу їх здійснення є державна статистична звітність по формі №-1 торги (тендери) “Звіт про проведення торгів (тендерів)на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, за якою головні розпорядники коштів подають до головних управлінь економік облдержадміністрацій для узагальнення інформацію, затверджена наказом Держкомстату України від 29.11.2000 №386 зі змінами від 27.06.2001 №309.

На основі державного статистичного спостереження №1-торги (тендери) “Звіт про проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” головним управлінням економіки щорічно проводиться моніторинг здійснення закупівель розпорядниками державних коштів.

На 17. 05. 2010 було проведено тендери в різних галузях країни, таких головних як - будівництво, енергетика, товари, роботи і послуги, медицина, загальна кількість яких становила 232 472 тис. штук, відповідно до цього можна зробити розподіл на ці галузі, цей розподіл наведений на мал 2.1.

Рис. 2.1.Кількість тендерів, які мають бути розглянуті в червні 2010

*джерело [12].

Табл. 2.2 Тендери, які проводились і проводяться в травні 2010

Найменування галузі

Тендери актуальні архів

Всього замовників

Автотранспорт

165

18513

7151

Господарчі товари

33

1541

670

Житлово-комунальні послуги

25

1750

693

Комп’ютерна техніка

47

7010

2855

Консалтингові послуги

1

959

534

меблі

4

2100

1282

Медицина

113

20176

6276

Метали

118

6490

1427

Науково-дослідницькі роботи

11

4205

1101

Нерухомість

9

2565

1344

Енергетика, нафтопродукти

152

25028

10866

Легка промисловість

20

3093

1038

Харчова промисловість

126

20394

23517

Промислове обладнання

325

34793

6281

Сільське господарство

45

5911

2824

Будівельні матеріали, ремонт

245

42233

11505

Товари, робота, послуги

341

32225

8690

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Особливості процесу первісного нагромадження капіталу та економічні ідеї меркантилізму (XVI-XVII ст.)
XVII-XVIII століття займають особливе місце в історії Нового часу. Це був повний протиріч, боротьби і нових теорій перехідний період, який завершив історію європейського феодалізму і поклав початок періоду перемоги і затвердження капіт ...

Система обліку, контролю і аналізу ефективності використання необоротних активів підприємства
Ринкові умови господарювання вимагають від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності виробленої продукції та наданих послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм госп ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.