Розділи економіки

Сутність та зміст тендерів в Україні

лютого 2000 року на засіданні Верховної Ради України відразу після оголошення Послання Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ в ХХІ сторіччя" депутати прийняли Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", який є основним засобом реалізації одного з положень. Закон є важливим кроком у розбудові сучасної ринкової економіки, де держава виступає необмеженим у своєму розвитку абсолютним регулятором, а найбільш солідним і впливовим ринковим агентом[7].

Одним з основних мотивів щодо необхідності підготовки та прийняття зазначеного Закону було рішення Уряду стосовно інтеграції в Європейські економічні структури. Головною умовою для реалізації цих намірів є приведення законодавства України, у тому числі з питань державних закупівель, у відповідність з нормами і правилами міжнародної торгівлі.

Закон визначає всі аспекти, пов'язані із закупівлею товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів державних цільових фондів, пенсійного фонду та державних кредитних ресурсів.

Тендер (торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів і придбання замовником товарів, робіт і послуг згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного постачальника), встановленими Законом[7].

Основними цілями проведення тендерів є:

соціальна - забезпечення прозорості використання коштів платників податків;

економічна - забезпечення найкращого співвідношення ціна/якість;

інформаційна - отримання адекватної інформації про характеристики торгів, робіт та послуг.

Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 2 тисячам євро, а робіт - 100 тисячам євро.

Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

водо-, тепло- та енергопостачання;

водовідведення та обслуговування каналізаційних систем;

поштові послуги;

послуги електрозв'язку (за винятком мобільного);

телекомунікаційні послуги щодо ретрансляції радіо- та телесигналів;

послуги щодо перевезення залізничним транспортом.

В основу функціонування системи державних закупівель покладено такі критерії та принципи:

Відкритість процедур означає можливість отримати інформацію як про наявність потреби в закупівлі так і про результати тендеру. Інформація про потребу в закупівлі доводиться шляхом опублікування оголошення про тендер. Причому, для того щоб ця інформація була однаково доступна для всіх учасників ринку, Законом визначено єдине видання, публікація в якому є необхідністю, для того щоб закупівля вважалася такою, що відбулась - «Віснику державних закупівель» [2].

Прозорість використання державних коштів є одним з важливих заходів на запобігання корупції. Забезпечується прозорість тим, що вже на етапі формування та затвердження бюджету визначаються програми та видатки, які повинні здійснюватися через процедури відкритих конкурсів, визначаються критерії вибору переможця.

Неупередженість у виборі виконавця покращує конкурентне середовище та створює атмосферу довіри до органів влади. Виконання цього принципу забезпечується відсутністю конфлікту інтересів у членів тендерного комітету та осіб, які залучаються до прийняття рішень шляхом консультативних послуг.

Колегіальність прийняття рішень по закупівлям полягає в тому, що це рішення завжди є політичним. Для забезпечення колегіальності необхідно, щоб всі члени тендерного комітету були незалежними у своєму виборі. Жоден з них не повинен бути підпорядкованим іншому в адміністративному порядку чи знаходиться в близьких родинних зв'язках.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Розвиток кольорової металургії України
На сьогодняшній день тема кольорової металургії України є досить актуальною. Саме тому темою своєї курсової роботи я обрав дослідження рівня розвитку і розміщення кольорової металургії України. Об’єктом моєї праці є кольорова метал ...

Статистичні ряди розподілу
Статистичні ряди розподілу є одним з найбільш важливих елементів статистики. Вони є складовою частиною методу статистичних зведень і угрупувань, але, по суті, жодне із статистичних досліджень неможливо провести, не представивши спочатк ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.