Розділи економіки

Класифікація витрат діяльності підприємства та розрахунок їх структури

Витрати створюються в процесі формування й використання ресурсів для досягнення певної мети. Найбільш загальним і принциповим є їхній розподіл на інвестиційні й поточні (операційні) витрати, пов'язані з безпосереднім виконанням підприємством своєї основної функції - виготовлення продукції (надання послуг).

Поточні витрати факторів виробництва бувають циклічними й безперервними. Перші повторюються з кожним циклом виготовлення продукції (витрати на матеріали, заробітну плату виробничих робітників, інструмент і ін.), інші існують постійно й незалежно від виробництва (утримування приміщень, устаткування, управлінського персоналу й ін.).

Витрати мають натуральну й грошову форму. Натуральна форма використовується при плануванні й обліку витрат факторів виробництва (кількість, обсяг, маса). А грошова форма використовується для оцінки результатів діяльності підприємства (виражається вартість продукції).

Також варто розрізняти витрати, які створюють вартість продукції в певному періоді й реальні грошові виплати. Перші витрати пов'язані з виготовленням продукції незалежно від того, коли куплені відповідні матеріальні ресурси або найнятий робоча сила. Інші - це виплати за покупку факторів виробництва без обліку часу їхнього використання. Реальні грошові виплати обслуговують зовнішній оборот підприємства й оплату праці.

Собівартість продукції - це грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення й збут продукції. Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує використання всіх ресурсів підприємства, а отже й рівня техніки, технології й організації виробництва. Чим краще працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успешнее вдосконалить техніку), тим нижче буде собівартість продукції.

Собівартість тісно пов'язана із ціною продукції, вона є одночасно базою ціни товару й обмежником його виробництва (ніхто не випускає продукцію, ринкова ціна якої нижче собівартості).

Для розрахунку собівартості продукції важливе значення має визначення складу витрат, які в неї включаються. Витрати покриваються за рахунок двох джерел: собівартості й прибутку. Тому питання про склад витрат - це питання їхнього розподілу між названими джерелами покриття. Загальний принцип цього розподілу полягає в тому, що через собівартість повинні покриватися ті витрати підприємства, які забезпечують просте відтворення всіх факторів виробництва. Відповідно до цього в собівартість продукції включають витрати по певних функціональних напрямках діяльності підприємства:

· дослідження ринку й виявлення потреб у продукції;

· підготовка й освоєння нової продукції;

· виробництво (витрати на сировину й матеріали, енергію, амортизацію основних фондів і нематеріальних активів, оплату праці персоналу);

· обслуговування виробничого процесу й керування їм;

· збут продукції;

· розвідка, використання й охорона природних ресурсів;

· набір і підготовка кадрів;

· поточна раціоналізація виробництва (удосконалення технології, організації виробництва, праці, підвищення якості продукції), крім капітальних витрат.

Необхідно мати на увазі, що на практиці немає повного збігу між дійсними витратами на виробництво й собівартістю продукції. Тому що відповідно до діючого порядку не включаються в собівартість продукції, а покриваються за рахунок прибутку або інших джерел витрати на підготовку й освоєння нової продукції серійного й масового виробництва.

Одночасно є й такі витрати, які включаються в собівартість продукції, але не мають прямого зв'язку з виробництвом: оплата праці виконання державних обов'язків працівниками підприємства, скорочення робочого часу підлітків, матерів, які мають дітей віком до 1 року.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Сучасна просторова організація та перспективи розвитку господарства Кременецького району
Кременецький район - адміністративно-територіальна одиниця Тернопільської області України. Площа - 918 км². Районний центр - місто Кременець. Проблема збереження генетичних ресурсів рослинного і тваринного світу, пам‘яток істор ...

Планування собівартості продукції в умовах підприємництва
У сучасній, швидко змінній, обстановці переходу до ринку управлінню підприємства необхідно постійно проводити аналіз діяльності фірми для ухвалення управлінських рішень. Для аналізу і ухвалення рішень необхідна початкова інформація, та ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.